Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες (Bachelor thesis)

Τσοποζίδου, Γεωργία/ Αρσενίου, Αρσένιος


Η Κλινική Νοσηλευτική αποτελεί τη βάση της νοσηλευτικής πρακτικής και εστιάζεται στην εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα των ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες. Οι επεμβατικές διαδικασίες είναι πάρα πολλές και για αυτό το λόγο γίνεται αναφορά σε ορισμένες από αυτές. Η ανάπτυξη μιας επεμβατικής διαδικασίας, για κάθε ένα από τα βασικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού αποσκοπεί στην παροχή μιας σφαιρικής εικόνας της νοσηλευτικής φροντίδας. Αναφέρεται λοιπόν, η νοσηλευτική φροντίδα, σωματική και ψυχολογική, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αναρρόφηση των ανώτερων και κατώτερων αεροφόρων οδών, σε καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης, σε εισαγωγή περιφερικού και κεντρικού φλεβικού καθετήρα, σε εντερική σίτιση και οσφυονωτιαία παρακέντηση. Καθώς μια επεμβατική διαδικασία ενδέχεται να επιφέρει επιπλοκές, συμπεριλαμβάνεται η αναφορά της νοσηλευτικής παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών. Επίσης, τονίζεται η συνεισφορά του νοσηλευτικού προσωπικού στη διδασκαλία του ασθενούς και της οικογένειάς του, για την επιτυχέστερη συνέχεια της φροντίδας του στο σπίτι. Για την ανάπτυξη κάθε επεμβατικής διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητη η χρήση της νοσηλευτικής διεργασίας, που κατευθύνει το νοσηλευτή και τον ασθενή σε μια αποτελεσματική φροντίδα. Τέλος, με αφορμή την πρόληψη των λαθών, όλες οι νοσηλευτικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα εργασία συνοδεύονται από σύγχρονη τεκμηρίωση, βασισμένη στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Nursing
Νοσηλευτική
Nursing care
Νοσηλευτική φροντίδα
Nurse and patient
Νοσηλευτής και ασθενής
Keywords: Κλινική Νοσηλευτική, νοσηλευτική φροντίδα, επεμβατικές διαδικασίες, νοσηλευτική διεργασία;Clinical Nursing, nursing care, invasive procedures, nursing process
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 (α/α 8788)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13409
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13409
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.