Internet cultural guide to Ionian Islands (Bachelor thesis)

Κοτσιάνου, Ευθυμία


The main objectives of the creation of this thesis are the design, implementation and presentation of a website, of an Internet cultural guide to the Ionian Islands. This online tour provides information to the visitor of the website about the history, attractions, local products and the beaches of the Ionian Islands.The website is informative, but also entertaining, so it covers a wide range of audiences. More specifically, the content of this website is designed, on the one hand to pique the interest of those, who would like to get to know the cultural heritage and history of the Ionian Islands, and on the other hand to raise the interest of those, who would like to visit one of the Ionian Islands. Twofold is the significance of the points in which were given greater emphasis. Initially, important is the reliability of information that will be provided on the website, also important is the management of the aesthetics of the website so as to attract the visitor with the first glance and help him, in the best possible way with his browsing. The design of the site was completed in such a way that it is a handy, functional and also very interesting, online cultural tour for every Ionian island individually, and can each visitor be informed of the Ionian Islands as a whole within the same website. An important role in achieving these goals, were the tools used for the creation of this website, which are the code HTML5, the language CSS3, and the programming language JavaScript.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκηση Οικονομίας/Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Web sites -- Design
HTML (Document markup language)
Ionian Islands (Greece)--History -- Computer network resources
Ιστότοποι -- Σχεδιασμός
HTML (Γλώσσα σήμανσης εγγράφου)
Ιόνια Νησιά (Ελλάδα) -- Ιστορία -- Διαδικτυακοί πόροι
Keywords: Ionian Islands;Corfu;Kythera;Kefalonia;Paxos Island;HTML;Νησιά του Ιονίου;Κέρκυρα;Κύθηρα;Κεφαλονιά;Παξοί;HTML
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκηση Οικονομίας--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,2015--7344
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13364
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Web sites -- Design
HTML (Document markup language)
Ionian Islands (Greece)--History -- Computer network resources
Ιστότοποι -- Σχεδιασμός
HTML (Γλώσσα σήμανσης εγγράφου)
Ιόνια Νησιά (Ελλάδα) -- Ιστορία -- Διαδικτυακοί πόροι
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκηση Οικονομίας/Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2015-11-18
Bibliographic citation: «Κοτσιάνου Ευθυμία»,« Πολιτιστική δικτυακή ξενάγηση στα Επτάνησα»,«Σχολή Διοίκηση Οικονομίας /Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης»,«Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», «2015».
Abstract: Οι βασικοί στόχοι της δημιουργίας της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρουσίαση του δικτυακού τόπου μιας Πολιτιστικής δικτυακής ξενάγησης στα Επτάνησα. Η δικτυακή αυτή ξενάγηση παρέχει πληροφορίες στον επισκέπτη της ιστοσελίδας, για την ιστορία, τα αξιοθέατα, τα τοπικά προϊόντα και τις παραλίες των Νησιών του Ιονίου. Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό, αλλά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της ιστοτόπου είναι, από την μία πλευρά να κεντρίσει το ενδιαφέρον εκείνων, που θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία των Επτανήσων, αλλά και από την άλλη πλευρά να προσελκύσει το ενδιαφέρον εκείνων, οι οποίοι θα ήθελαν να επισκεφθούν κάποιο από τα νησιά του Ιονίου. Διττή είναι η σημασία των σημείων, στα οποία δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση. Αρχικά, σημαντικό ρόλο παίζει η αξιοπιστία των πληροφοριών, που θα παρέχονταν στον ιστότοπο, και στη συνέχεια σπουδαία είναι και η διαχείριση της αισθητικής του δικτυακού τόπου, έτσι ώστε να προσελκύσει μεν τον επισκέπτη με τη πρώτη ματιά, και να τον βοηθήσει δε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην περιήγησή του. Ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου ολοκληρώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί μια εύχρηστη, λειτουργική και με μεγάλο ενδιαφέρον δικτυακή πολιτιστική ξενάγηση για το κάθε νησί του Ιονίου ξεχωριστά, αλλά και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να ενημερωθεί συνολικά για όλα τα Επτάνησα μέσα στον ίδιο διαδικτυακό τόπο. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, αποτέλεσαν τα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του ιστοτόπου (http://triptoionianislands.3eeweb.com/), τα οποία είναι η χρήση κώδικα Html5, η γλώσσα CSS3, καθώς και η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript.
The main objectives of the creation of this thesis are the design, implementation and presentation of a website, of an Internet cultural guide to the Ionian Islands. This online tour provides information to the visitor of the website about the history, attractions, local products and the beaches of the Ionian Islands.The website is informative, but also entertaining, so it covers a wide range of audiences. More specifically, the content of this website is designed, on the one hand to pique the interest of those, who would like to get to know the cultural heritage and history of the Ionian Islands, and on the other hand to raise the interest of those, who would like to visit one of the Ionian Islands. Twofold is the significance of the points in which were given greater emphasis. Initially, important is the reliability of information that will be provided on the website, also important is the management of the aesthetics of the website so as to attract the visitor with the first glance and help him, in the best possible way with his browsing. The design of the site was completed in such a way that it is a handy, functional and also very interesting, online cultural tour for every Ionian island individually, and can each visitor be informed of the Ionian Islands as a whole within the same website. An important role in achieving these goals, were the tools used for the creation of this website, which are the code HTML5, the language CSS3, and the programming language JavaScript.
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 3 ABSTRACT 4 KEYWORDS 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 13 1.1 Ιστορία Κέρκυρας 13 1.2 Ιστορία Λευκάδας 21 1.3 Ιστορία Κεφαλονιάς 27 1.4 Ιστορία Ιθάκης 32 1.5 Ιστορία Ζακύνθου 35 1.6 Ιστορία Παξών 37 1.7 Ιστορία Κυθήρων 41 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 49 2.1 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 49 2.2 Διονύσιος Σολωμός 50 2.3 Ανδρέας Κάλβος 50 2.4 Γρηγόριος Ξενόπουλος 52 2.5 Ιωάννης Βηλαράς 53 3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 54 3.1 Αξιοθέατα Κέρκυρας 54 3.2 Αξιοθέατα Λευκάδας 55 3.3 Αξιοθέατα Κεφαλονιάς 56 3.4 Αξιοθέατα Ζακύνθου 57 3.5 Αξιοθέατα Ιθάκης 58 3.6 Αξιοθέατα Παξών 59 3.7 Αξιοθέατα Κυθήρων 60 4. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 61 4.1 Τοπικά προϊόντα Κέρκυρας 61 4.2 Τοπικά προϊόντα Λευκάδας 62 4.3 Τοπικά προϊόντα Κεφαλονιάς 64 4.4 Τοπικά προϊόντα Ιθάκης 65 4.5 Τοπικά προϊόντα Ζακύνθου 65 4.6 Τοπικά προϊόντα Παξών 66 4.6.1 Ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας 67 4.6.2 Ο ρόλος της ελαιοπαραγωγής στην τοπική οικονομία 67 4.7 Τοπικά προϊόντα Κυθήρων 68 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 70 5.1 Στόχοι και Χαρακτηριστικά Δικτυακού Τόπου 70 5.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης του Δικτυακού Τόπου 70 5.3 Σχεδιασμός Δικτυακού Τόπου 75 5.4 Μορφοποίηση Δικτυακού Τόπου 76 5.4.1 Αρχικές Μορφοποιήσεις 76 5.4.2 Μορφοποιήσεις Μενού, Υπομενού και Υποσελίδας 77 5.4.3 Slideshows 83 5.4.4 Χάρτες «Google Maps» 88 5.4.5 Φόρμα επικοινωνίας 93 5.4.6 Πνευματικά δικαιώματα: Creative Commons 94 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟ 95 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 96 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 97
Advisor name: Κεφαλάς , Μιχάλης
Examining committee: Κεφαλάς, Μιχάλης
Publishing department/division: «Σχολή Διοίκηση Οικονομίας/Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης»
Publishing institution: teithe
Number of pages: 98σ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13364
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.