Μητρικός Θηλασμός (Bachelor thesis)

Δημητρίου, Φωτεινή


Institution and School/Department of submitter: Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Breastfeeding.
Breastfeeding basics
Breastfeeding--Immunological aspects
Breastfeeding--Complications
Θηλασμός
Βασικά στοιχεία του θηλασμού
Θηλασμός - Ανοσολογικές πτυχές
Θηλασμός - Επιπλοκές
Keywords: Breastfeeding;Woman;Maternity;Complications;Θηλασμός;Γυναίκα;Μητρότητα;Επιπλοκές
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής,2015--7355
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13303
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…………………………………………………... 5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………….….. 2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ…………………………………………………….……3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ιστορική αναδρομή…………………….. ……………………..… 9 1.1Αρχαία Ελλάδα………………………………………...……...10 1.1.α Ο θεσμός των τροφών…………………………………….12 1.2 Βυζάντιο…………………………………………………….... 13 1.3 Νεότερη εποχή………………………………………………. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2.1 Παραγωγή μητρικού γάλακτος…………………………..… 18 2.1.α Προλακτίνη………………………………………………....20 2.1.β Ωκιτοκίνη ………………………………………………......20 2.1.γ Πύαρ ή Πρωτόγαλα………………………………………..21 2.2 Η περιεκτικότητα μητρικού γάλακτος…………… ………. 23 2.3 Διατροφή θηλάζουσας…………………………………….... 27 2.4 Πρώτος θηλασμός…………………………………………...33 2.4.1Θέσεις – Στάσεις θηλασμού……………………………….35 2.4.2 Τοποθέτηση στο στήθος/ πιάσιμο θηλής ……………… 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 3.1 Πλεονεκτήματα για τη μητέρα…………………………….... 41 3.2 Πλεονεκτήματα για το βρέφος …………………………….. 41 3.3 Πλεονεκτήματα για την κοινωνία…………………………... 43 3.4 Ψυχολογικά- συναισθηματικά πλεονεκτήματα…………… 44 3.5 Ο ρόλος της μαίας……………………………………………46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 4.1Αντενδείξεις&προβλήματα μητρικού εκ μέρους της μητέρας……………………………………………………………..48 4.1.α Ανατομικές ανωμαλίες των θηλών………………………..48 4.1.β Προβλήματα και μολύνσεις των θηλών ………………….52 4.1.γ Μόνιμες αντενδείξεις………………………………………..57 4.2Αντενδείξεις &προβλήματα θηλασμού εκ μέρους του βρέφους…………………………………………………………….59 4.2.α Ανατομικές ανωμαλίες του στόματος……………………. 59 4.2.β Ψυχολογικοί ή παθολογικοί παράγοντες ……………..…59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ή ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ 5.1 Νοσοκομεία {Φιλικά προς τα βρέφη}……………………….61 5.2Φαρμακεία φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό……… ……66 5.3 Βρεφονηπιακός σταθμός φιλικός προς τα βρέφη…………67 5.4 Τράπεζες μητρικού θηλασμού………………………………69 5.4.α Ομαδική τράπεζα μητρικού γάλακτος……………………69 5.4.β Ατομική τράπεζα μητρικού γάλακτος …………………....72 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : 1.Περιγραφή έρευνας………………………………………….....76 2.Ερωτηματολόγιο…………………………………………….….77 3.Επεξεργασία – ανάλυση δεδομένων………………………... 79 4.Αποτελέσματα & συμπεράσματα……………………………. 85 ΕΠΙΛΟΓΟΣ……………………………………………………….. 86 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………...... 88
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13303
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.