Ιογενή νοσήματα στα μικρά κατοικίδια (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Ζωή


Το θέμα της εργασίας αφορά τα ιογενή νοσήματα που μπορούν να προσβάλλουν τα μικρά κατοικίδια. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη όπου παρουσιάζονται τα νοσήματα που οφείλονται σε ιούς και μολύνουν σκύλους και γάτες. Στο πρώτο μέρος θα γίνει αναφορά στους τρόπους μετάδοσης, στα συμπτώματα, στους τρόπους μετάδοσης, στη θεραπεία αλλά και στους τρόπους πρόληψης του εκάστοτε ιού, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η σοβαρότητα των νοσημάτων αυτών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ορισμένα ιογενή νοσήματα και τη διαχείριση που ακολουθήθηκε στο κτηνιατρείο όπου έκανα την πρακτική μου άσκηση.
Institution and School/Department of submitter: «Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας &Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής /Τμήμα Ζωικής Παραγωγής »
Subject classification: Viral genetics
Viral envelopes
Pet care
Virus diseases--Animal models
Ιική γενετική
Ιοί φάκελοι
Φροντίδα κατοικίδιων
Ασθένειες ιών - Ζωικά μοντέλα
Keywords: Viral Diseases;Pets;Virus;Ιογενή νοσήματα;Κατοικίδια;Ιός
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7378
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13287
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 1.Εισαγωγη 11 2.Ιογενη νοσήματα του σκύλου 2.1. Παρβοιός τύπου 2, CPV-2 13 2.1.1. Γενικά 13 2.1.2. Συμπτώματα 13 2.1.3. Διάγνωση 14 2.1.4. Θεραπεία 14 2.1.5 Παθογένεια 15 2.1.5.1 Εντερική μορφή 15 2.1.5.2. Καρδιακή μορφή 16 2.1.5.3 Μόλυνση εμβρύου 16 2.1.6. Πρόληψη 16 2.2. Νόσος του Carre, μορβα 18 2.2.1. Γενικά 18 2.2.2. Συμπτώματα 18 2.2.2.1 Γαστρεντερικά συμπτώματα 19 2.2.2.2. Νευρολογικά συμπτώματα 20 2.2.3. Μόλυνση 20 2.2.4. Διάγνωση 20 2.2.5. Θεραπεία 21 2.2.6. Πρόληψη 21 2.2.7 Ιστορικά 21 2.3. Λοιμώδης ηπατίτιδα του σκύλου 22 2.3.1. Γενικά 22 2.3.2. Συμπτώματα 22 2.3.3. Διάγνωση 22 2.3.4. Θεραπεία 22 2.3.5. Παθογένεια 22 2.3.6. Πρόληψη 23 2.4. Λοιμώδης τραχειοβρογχίτιδα 24
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13287
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.