Η διατροφή του σκύλου (Bachelor thesis)

Παπατζιάμου, Νικολέτα


All dogs must be fed properly in order to ensure their well-being from early to older age. This requires the appropriate ratio of nutrients in their food so as to grow up healthy. The term nutrients include: water, carbohydrates, fat, minerals and vitamins. Many factors can influence the nutrient ratio, so each dog has unique needs. One of the main factors is the age stages. This starts from the pregnancy and continues with lactation or weaning, puppies 0-2 months, puppies 3-6 months, puppies after 7 months, adult dogs and at last elder age stages. Other factors include the dog’s breed, neutered or not, level of activity (active or sport level), stressful parameters and obesity.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Dogs--Food
Dogs--Nutrition
Σκύλοι--Τροφή
Σκύλοι--Διατροφή
Keywords: Nutrition;Dog;Health;Nutrients;Διατροφή;Σκύλος;Υγεία;Θρεπτικά συστατικά
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7390
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13253
Table of contents: Κεφ. Περιεχόμενα Σελ. 1. Πρόλογος …………………………………………………………………….. 5 2.1. Περίληψη …………………………………………………………………….. 7 2.2. Abstract……………………………………………………………………….. 8 3. Εισαγωγή ……………………………………………………………………. 9 4. Θρεπτικές απαιτήσεις ………………………………………………………. 10 4.1. Ενέργεια………………………………………………………………………. 10 4.2. Νερό ………………………………………………………………………….. 12 4.3. Υδατάνθρακες ………………………………………………………………. 13 4.4. Πρωτεΐνες ……………………………………………………………………. 14 4.4.1. Πηγές προέλευσης …………………………………………………………… 15 4.4.2. Υπερβολική λήψη πρωτεϊνών ………………………………………………. 16 4.4.3. Επιπτώσεις από τον περιορισμό των πρωτεϊνών…………………………... 16 4.5. Λίπη …………………………………………………………………………... 22 4.6. Ιχνοστοιχεία ………………………………………………………………….. 24 4.7. Βιταμίνες …………………………………………………………………….. 26 4.7.1. Υδροδιαλυτές ………………………………………………………………... 26 4.7.2. Λιποδιαλυτές ………………………………………………………………… 28 5. Η διατροφή σε όλα τα ηλικιακά στάδια …………………………………… 31 5.1. Διατροφή κατά την εγκυμοσύνη ……………………………………………. 31 5.2. Διατροφή κατά την γαλουχία ……………………………………………….. 32 5.3. Διατροφή αναπτυσσόμενων σκύλων ………………………………………. 32 5.3.1. Περίοδος 0-2 μηνών ………………………………………………………… 33 5.3.2. Περίοδος μετά τον απογαλακτισμό ………………………………………… 33 5.3.3. Διατροφή νεογνών χωρίς μητέρα τεχνητός θηλασμός…………………….. 35 5.3.4. Περίοδο 3-6 μηνών ………………………………………………………… 37 5.3.5. Περίοδος μετά τον έβδομο μήνα …………………………………………… 38 5.3.6. Ενήλικα σκυλιά ……………………………………………………………… 38 5.3.7. Ηλικιωμένα σκυλιά …………………………………………………………. 40 6. Διατροφή σε διάφορες περιπτώσεις ……………………………………….. 42 7. Επικίνδυνες τροφές για το σκύλο …………………………………………. 47 8. Συμπεράσματα …………………………………………………………….. 52 9. Βιβλιογραφία ………………………………………………………………... 53
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13253
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.