Περιγραφή της χρήσης του παντογράφου και παραδείγματα εφαρμογής του σε σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον (Bachelor thesis)

Χατζηδημητρίου, Μιχαήλ


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Subject classification: Pantograph
Industrial equipment.
Παντόγραφος
Βιομηχανικός εξοπλισμός.
Keywords: Pantograph;Industry;Study;Experiment;Παντόγραφος;Βιομηχανία;Μελέτη;Πείραμα
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών --Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων,2015--7397
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13246
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ------------------------------------------------------------- 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -------------------------------------------------------------------- 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ---------------------------------------------------------- 7 3.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ------------------------------------------------------------------------------- 7 3.1.2 ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ Ο ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ --------------------------- 8 3.1.3 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.1.4 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ------------------------------- 10 3.1.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1.6 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ------------------------------------------------------------------------ 11 3.1.7 ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΡΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ---------------------------------------------------------------------- 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ---------------------------------------------- 13 4.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ --------------------------------------------------------------------------------- 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 5.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1-ΔΟΚΙΜΙΟ ΖΑΡΙΟΥ ---------------------------------------------------- 22 5.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2-ΤΟΜΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΠΕΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 - ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ (ΜΠΙΕΛΑ) ----------------------------- 25 5.4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4-ΓΡΑΝΑΖΙ ----------------------------------------------------------------- 27 5.5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5- ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΧΗΜΑ ----------------------------------------------- 28 5.6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6-ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ -------------------- 29 5.7 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 7- ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ --------------------------------------------------------- 31 5.8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 8 - ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ---------------- 33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 36
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7397.pdfΠτυχιακή Εργασία3.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13246
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.