Η σημασία και ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις ελληνικές επιχειρήσεις και διερεύνηση της συμβολής αυτής στις προτιμήσεις των καταναλωτών (Bachelor thesis)

Ξανθόπουλος, Σταύρος/ Ράπτης, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Social responsibility of business -- Greece
Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων -- Ελλάδα
Consumers' preferences --Research -- Greece
Καταναλωτικές προτιμήσεις -- Έρευνα -- Ελλάδα
Keywords: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;Corporate Social Responsibility;καταναλωτές;cunsumers;κοινωνικές πρακτικές;social practices;μεθοδολογία έρευνας;research methodology;SPSS;M.A.D
Description: πτυχιακή -- ΣΔΟ -- Μάρκετινγκ, 2016 (α/α8074)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13222
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: πτυχιακή εργασία
Subject classification: Social responsibility of business -- Greece
Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων -- Ελλάδα
Consumers' preferences --Research -- Greece
Καταναλωτικές προτιμήσεις -- Έρευνα -- Ελλάδα
Submission Date: 2021-02-28T22:55:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Publication date: 2016-10-24
Bibliographic citation: Ξανθόπουλος, Στ. Ράπτης, Χρ. (2016). Η σημασία και ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις ελληνικές επιχειρήσεις και διερεύνηση της συμβολής αυτής στις προτιμήσεις των καταναλωτών (πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Advisor name: Σταλίδης, Γεώργιος
Examining committee: Σταλίδης, Γεώργιος
Publishing department/division: Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ)
Publishing institution: teithe
Number of pages: 122σ.
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XanthopoulosRaptis.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13222
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.