Η σημασία και ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις ελληνικές επιχειρήσεις και διερεύνηση της συμβολής αυτής στις προτιμήσεις των καταναλωτών (Bachelor thesis)

Ξανθόπουλος, Σταύρος/ Ράπτης, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Social responsibility of business -- Greece
Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων -- Ελλάδα
Consumers' preferences --Research -- Greece
Καταναλωτικές προτιμήσεις -- Έρευνα -- Ελλάδα
Keywords: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;Corporate Social Responsibility;καταναλωτές;cunsumers;κοινωνικές πρακτικές;social practices;μεθοδολογία έρευνας;research methodology;SPSS;M.A.D
Description: πτυχιακή -- ΣΔΟ -- Μάρκετινγκ, 2016 (α/α8074)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13222
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XanthopoulosRaptis.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13222
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.