Η επίδραση του μάρκετινγκ σε σχέση με τα ιαματικά Λουτρά : μελέτη περίπτωσης, Λουτρά Πόζαρ (Bachelor thesis)

Γιαγτζίδου, Γεωργία/ Τζαβέλα, Χρύσα


Η Επίδραση Του Μάρκετινγκ Σε Σχέση Με Τα Ιαματικά Λουτρά. Μελέτη Περίπτωσης: Λουτρά Πόζαρ
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Health resorts -- Greece -- Pella
Ιαματικά λουτρά -- Ελλάδα -- Πέλλα
Health resorts -- Greece -- Marketing
Ιαματικά λουτρά -- Ελλάδα -- Μάρκετινγκ
Keywords: μάρκετινγκ;ιαματικά λουτρά;Λουτρά Πόζαρ;marketing;health resorts;Pozar Baths
Description: Πτυχιακή εργασία -- ΣΔΟ -- Μάρκετινγκ, 2016 (α/α8147)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13194
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: πτυχιακή εργασία
Subject classification: Health resorts -- Greece -- Pella
Ιαματικά λουτρά -- Ελλάδα -- Πέλλα
Health resorts -- Greece -- Marketing
Ιαματικά λουτρά -- Ελλάδα -- Μάρκετινγκ
Submission Date: 2021-02-25T19:10:32Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Publication date: 2016-11-07
Bibliographic citation: Γιαγτζίδου, Γ. Τζαβέλα, Χ. (2016). Η Επίδραση Του Μάρκετινγκ Σε Σχέση Με Τα Ιαματικά Λουτρά. Μελέτη Περίπτωσης: Λουτρά Πόζαρ (πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Abstract: Η Επίδραση Του Μάρκετινγκ Σε Σχέση Με Τα Ιαματικά Λουτρά. Μελέτη Περίπτωσης: Λουτρά Πόζαρ
Advisor name: Μαυρίδης, Σάββας
Examining committee: Μαυρίδης, Σάββας
Publishing department/division: Μάρκετινγκ (Εμπορίας & Διαφήμισης)
Publishing institution: teithe
Number of pages: 82σ.
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiagtzidouTzavela.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13194
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.