Αιμορραγία μετά τον τοκετό (Bachelor thesis)

Κουνατιάδου, Αμαλία-Μαρία/ Τσινίκου, Ελένη


Σκοπός της καταπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστούν με κατά σειρά επιπολασμού οι ανωμαλίες της υστεροτοκίας. Στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε και να αναλύσουμε τα αίτια πρόκλησης αιμορραγίας μετά τον τοκετό , δηλαδή τα 4Τ (Tone-Trauma-Tissue-Thrombin) όπως τα αποκαλούμε στην αγγλική ορολογία. Καθώς επίσης να φανερώσουμε την συχνότητα , τους προδιαθεσικούς παράγοντες , την κλινική εικόνα, την διάγνωση και τέλος την αντιμετώπιση αυτών των τόσο σοβαρών μαιευτικών επιπλοκών που έχουν ως συνέπεια την ζωή της επίτοκου. Ξεκινώντας λοιπόν από την πρώτη αιτία της αιμορραγίας μετά τον τοκετό, που είναι η ατονία της μήτρας και αναλύοντας ένα ένα τις παραμέτρους που καλύπτουν την θεματική αυτή ενότητα και συνεχίζοντας έπειτα με τις υπόλοιπες τρείς που είναι η κατακράτηση του πλακούντα, οι ρήξεις στην γεννητική περιοχή και οι διαταραχές πηκτικότητας. Με αναφορές σε βιβλιογραφία καθώς και οπτικό υλικό όπως διαγράμματα και εικόνες δίνεται μια πιο προσεγγιστική μέθοδος καλύτερης αντίληψης του συγκεκριμένου θέματος της πτυχιακής αυτής εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Μαιευτικής
Subject classification: Hemorrhage
Αιμορραγία
Childbirth--Complications
Τοκετός - Επιπλοκές
Keywords: Αιμορραγία, τοκετός, πλακούντας, περινεοτομία, ρήξη τραχήλου, ρήξη μήτρας, ρήξη κόλπου;Bleeding, childbirth, placenta, perineotomy, cervical rupture, uterine rupture, vaginal rupture
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Μαιευτικής, 2017 (α/α 8631)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13178
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13178
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.