Θρεπτικές ανάγκες αυγοπαραγωγής (Bachelor thesis)

Ρήγα, Μαρία


Riga, M., 2017. Nutrient requirements of egg producing birds. Diploma Thesis, Division of Animal Production, Department of Agricultural Technology, School of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece, pp. 1–53. Intake of nutrients at the required percentages is of utmost importance in daily bird feeding, as nutrients aid in the birds’ ability to lay eggs. Should there be a nutrient deficiency in the birds’ diet, the egg production output might be insufficient, quality of the egg shells decrease and it could also lead to higher bird mortality. Thus, a bird’s diet must cover the necessary percentages of energy requirements. As described in detail in the main part of this thesis, these percentages are met by the intake of many different feeds, such as corn and wheat. Moreover, birds need vitamins and fats in order to obtain the desirable egg production results. Regarding the types of poultry which is the most productive, that is the Leghorn type. Furthermore, other than the nutritional requirements of poultry, we also examine the diet and nutrients required for egg production by turkeys. Also, we study the diet of ducks and geese, as well as guinea fowls. Then, we discuss the diet of pigeons and pheasants. Last but not least, we examine the diet of quails and ostriches. After presenting the nutritional requirements of these birds, we reach certain conclusions, stemming from our systemic engagement into the object of study
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Eggs--Production
(Αυγά--Παραγωγή)
Poultry--Nutrition--Requirements
(Πουλερικά--Διατροφή--Απαιτήσεις)
Keywords: διατροφή όρνιθων, αυγοπαραγωγή, θρεπτικές ανάγκες;chicken feed, egg production, nutritional needs
Description: Πτυχιακή Εργασία - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2017 (α/α 8645)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13159
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13159
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.