Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο ως μέσο γλωσσικής ανάπτυξης στον παιδικό σταθμό (Bachelor thesis)

Μάσκα, Πετρούλα/ Σταματοπούλου, Μαρία/ Χαρχαντή, Μαρίνα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Παιδική λογοτεχνία
Children's literature
Γλωσσική κατάκτηση
Language acquisition
Παιδιά -- Γλώσσα
Children -- Language
Εκπαίδευση, Προσχολική
Education, Preschool
Keywords: παιδική λογοτεχνία;children's literature;προσχολική αγωγή;preschool education;γλωσσική ανάπτυξη;Language development
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2016 (α/α 8251)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13125
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13125
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.