Λέμφωμα Hodgin (Bachelor thesis)

Κατραμίδης, Γεώργιος


Τα λεμφώματα αποτελούν μια μεγάλη ομάδα νεοπλασιών του λεμφικού ιστού, που χαρακτηρίζονται από μεγάλη διόγκωση αδένων και του σπλήνα, διήθηση άλλων οργάνων, γενικά συμπτώματα ενώ μερικά από αυτά έχουν και σχετικά καλή ανταπόκριση στη θεραπεία(λέμφωμα Hodgkin). Εμφανίζουν σημαντική ετερογένεια και κατατάσσονται σε ειδικές ομάδες με βάση την μορφολογία, την προέλευση των νεοπλασματικών λεμφικών κυττάρων, την έκταση της προσβολής και τους υποκείμενους μοριακούς δείκτες. Η κατάταξη αυτή έχει μεγάλη σημασία για την πρόγνωση και την θεραπεία. Τα λεμφώματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες με κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία ενός ειδικού τύπου κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά ονομάζονται κύτταρα Reed-Sternberg (R-S) και χαρακτηρίζουν το λέμφωμα Hodgkin (HL), σε αντιδιαστολή από τα λεμφώματα non-Hodgkin (NHL), όπου τα κύτταρα Reed-Sternberg απουσιάζουν. Το λέμφωμα Hodgkin χωρίζεται σε επί μέρους κατηγορίες ανάλογα τη μορφολογία των κυττάρων Reed-Sternberg ενώ η κλινική εικόνα περιλαμβάνει συμπτώματα όπως βήχας, οιδήματα στο δέρμα, απώλεια βάρους, πυρετό κ.α. Για την διάγνωση διενεργείται μια σειρά αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Η θεραπεία τους βασίζεται στο στάδιο, που βρίσκεται το λέμφωμα, όταν αυτό εντοπιστεί από τον αρμόδιο γιατρό. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την μελέτη του λεμφώματος Hodgkin και θα αναφέρεται ως επί το πλείστον σε αυτό.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Lymphomas--Diagnosis
Λεμφώματα - Διάγνωση
Hodgkin's Disease--diagnosis
Νόσος Hodgkin-- Διάγνωση
Hodgkin's disease--Treatment
(Νόσος Hodgin--Θεραπεία)
Keywords: Λέμφωμα;Lymphoma;Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις;Hematological and biochemical tests;Θεραπεία;Therapy;Διάγνωση;Diagnosis;Νόσος Hodgin;Hodgin Disease
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2017 (α/α 8692)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13091
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13091
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.