Γενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών με τη χρήση πυρηνικών δεικτών

Ιμσιρίδου, Αναστασία/ Μίνος, Γεώργιος/ Κατσαρές, Βασίλειος/ Τσιώρα, Άννα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΙμσιρίδου, Αναστασίαel
dc.contributor.authorΜίνος, Γεώργιοςel
dc.contributor.authorΚατσαρές, Βασίλειοςel
dc.contributor.authorΤσιώρα, Άνναel
dc.date.accessioned2008-06-30T12:56:03Zel
dc.date.accessioned2017-12-07T18:18:50Z-
dc.date.available2008-06-30T12:56:03Zel
dc.date.available2017-12-07T18:18:50Z-
dc.date.issued2007el
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1303-
dc.descriptionThis project deals with the genetic identification of different types of cephaloidae fry using nuclear index.el
dc.description.abstractΗ εκτροφή των κεφαλοειδών γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και στηρίζεται σε άγριο γόνο. Η αναγνώριση των ειδών του γόνου που αλιεύεται είναι πολύ δύσκολη αλλά και σημαντική για τους καλλιεργητές, εφόσον ο ρυθμός αύξησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ειδών. Ο σκοπός της παρούσας δουλειάς είναι η χρήση μιας απλής γενετικής μεθοδολογίας, της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), για την επιβεβαίωση της συστηματικής ταξινόμησης των διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών και την παραπέρα διάκρισή τους. Έγινε συλλογή γόνου από έξι είδη κεφαλοειδών (M. cephalus, M. so-iuy, C. labrosus, L. aurata, L. Ramada, L. saliens). Ακολούθησε συστηματική ταξινόμηση των ατόμων, εξαγωγή DNA, ενίσχυση του γονιδίου 5S rDNA με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR, έλεγχος των προϊόντων ενίσχυσης σε ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης, κλωνοποίηση των προϊόντων PCR και ανάλυση πρωτοδιάταξης. Τα δύο είδη M. so-iuy και L. saliens μπορούν να διακριθούν με μία απλή αντίδραση PCR, εφόσον παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρότυπο στη πηκτή αγαρόζης. Τα υπόλοιπα τέσσερα είδη M. cephalus, L. ramada, L. aurata και C. labrosus παρουσιάζουν – μετά τη τεχνική της ανάλυσης πρωτοδιάταξης - μοναδικούς ειδο-ειδικούς απλότυπους, με νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις σε διαφορετικές θέσεις. Η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει σε ακριβή διάκριση διαφορετικών ειδών γόνου.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑΤΕΙ-Θel
dc.subjectΚεφαλοειδήel
dc.subjectΓενετική ταυτοποίησηel
dc.subjectΠυρηνικοί δείκτεςel
dc.subjectCephaloidaeel
dc.subjectGenetic identificationel
dc.subjectNuclear indexel
dc.subject.lcshCephaloidaeel
dc.subject.lcshCephaloidae-Geneticsel
dc.subject.lcshΚεφαλοειδήel
dc.subject.lcshΚεφαλοειδή-Γενετικήel
dc.titleΓενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών με τη χρήση πυρηνικών δεικτώνel
dc.typeTechnical Reportel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2017-12-07T18:19:50Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilitytrueel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Τελικές εκθέσεις προγραμμάτων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imsiridou.pdf416.42 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1303
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.