Έρευνα επί της επίδρασης συστημάτων κατεργασίας του εδάφους στην απόδοση χειμερινών σιτηρών και στον πληθυσμό της αγριοβρώμης και των εντόμων

Δήμας, Κ./ Παπαδοπούλου, Σ./ Βασιλάκογλου, Ι./ Λιθουργίδης, Α.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Χειμερινά σιτηρά;Συστήματα κατεργασίας;Αγριοβρώμη;Winter cereals;Processing system;Winter wild oat
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Abstract: Σε πειράματα αγρού που διεξάχθηκαν στο Αγρόκτημα του Παν/μίου Θεσ/νίκης, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2003-2004 και 2004-2005 διερευνήθηκε η επίδραση τριών συστημάτων κατεργασίας του εδάφους στην απόδοση δύο εξάστηχων ποικιλιών κριθαριού (Plaisant και Αθηναϊδα) και δύο ποικιλιών σιταρόβριζας (Βροντή και Θίσβη) καθώς και στον πληθυσμό της αγριοβρώμης (Avena sterilis L.) και των εντόμων. Τα συστήματα κατεργασίας που εφαρμόσθηκαν ήταν η συμβατική κατεργασία (όργωμα-σβάρνισμα-καλλιεργητή), η μειωμένη κατεργασία (σβάρνισμα-καλλιεργητή) και η ελαφρά κατεργασία (καλλιεργητή) του εδάφους πριν την σπορά. Η αγριοβρώμη στα υποτεμάχια χωρίς ανταγωνισμό αντιμετωπίστηκε χρησιμοποιώντας το ζιζανιοκτόνο imazamethabenz όταν τα φυτά του κριθαριού ήταν στο στάδιο του αδελφώματος. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι η ανταγωνιστική ικανότητα και των δύο ποικιλιών κριθαριού έναντι της αγριοβρώμης ήταν παρόμοια. Το συνολικό νωπό βάρος και ο αριθμός βλαστών της αγριοβρώμης ήταν λιγότερα κατά την καλλιεργητική περίοδο 2003-2004 στα πειραματικά τεμάχια όπου έγινε συμβατική συγκριτικά με τα άλλα δύο συστήματα κατεργασίας έναντι, αντίθετα κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004-2005 ήταν μεγαλύτερα. Η απόδοση κριθαριού κατά την καλλιεργητική περίοδο 2003-2004 ήταν μεγαλύτερη και δεν επηρεάστηκε από τα συστήματα κατεργασίας από ότι κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004-2005. Ωστόσο, η απόδοση κατά μέσο όρο των δύο ετών ήταν κατά 14% μικρότερη εκεί που έγινε ελάχιστη κατεργασία με τα δύο άλλα συστήματα κατεργασίας. Επιπλέον, το συνολικό βάρος, ο αριθμός σταχυών και η απόδοση του κριθαριού σε συνθήκες ανταγωνισμού με την αγριοβρώμη κατά μέσο όρο τριών συστημάτων κατεργασίας αυξήθηκε ήταν από 10 σε 33%, από 16 σε 45%, και από 20 σε 38%, μικρότερα αντίστοιχα, συγκριτικά με τα πειραματικά τεμάχια όπου η αγριοβρώμη αντιμετωπίστηκε με ζιζανιοκτόνο. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι και οι δύο ποικιλίες κριθαριού είχαν την ικανοποιητική ανταγωνιστική ικανότητα έναντι στην αγριοβρώμη και η ελάχιστη και ή μειωμένη κατεργασία του εδάφους θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα ως βραχυπρόθεσμα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης για την παραγωγή της καλλιέργειας του κριθαριού.
Description: This is a research about the affect of ground processing systems in the efficiency of winter cereals and the population of wild oat and insects.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1302
Appears in Collections:Τελικές εκθέσεις προγραμμάτων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syst_katerg.pdf192.68 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1302
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.