Ζωοτεχνική διαχείριση εκτροφής με ίππους αναψυχής (Bachelor thesis)

Καραμπατζάκης - Κουρίτας, Αναστάσιος


Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ζωοτεχνική διαχείριση εκτροφής με ίππους αναψυχής. Ο ίππος έχει την δική του εξελικτική ιστορία πάνω στη γη η οποία ξεκινάει την ίδια περίπου χρονολογική περίοδο με αυτή του ανθρώπου. Καταγράφεται η εξελικτική πορεία του ίππου από την εποχή του Ηώιππου μέχρι τη σημερινή του μορφή. Ο οικοτουρισμός αποτελεί ένα ταξίδι με σκοπό «να παρατηρήσεις και ταυτόχρονα να μάθεις για τα φυσικά φαινόμενα μιας περιοχής, να βιώσεις την άγρια φύση και την αδιατάρακτη άγρια ζωή, να κάνεις κάτι σημαντικό και τέλος, η επιθυμία να κάνεις κάτι που σε προκαλεί». Επίσης, γίνεται αναφορά στην κατανομή οικοτουριστικών ιππικών ομίλων περιπάτου πέριξ της λίμνης Κερκίνης. Επιπλέον, αναφέρονται τα είδη και οι ελληνικές φυλές των ίππων καθώς και οι βασικές αρχές σταβλισμού. Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση της εκτροφής του Νίκου Βαρκά στην περιοχή "Άνω Ποροϊων" Σερρών. Η συγκεκριμένη οικοτουριστική εκτροφή περιλαμβάνει 19 φοράδες (16 φυλής Πίνδου, 2 φυλής Pinto και 1 Hafling) και έναν επιβήτορα (φυλή Πίνδου). Η εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου βαδισμού στους ίππους της εκτροφής δεν θεωρείται απαραίτητη. Στην εκτροφή συνδυάζεται ταυτόχρονα η πραγματοποίηση μεγάλων περιπάτων από μεγάλο αριθμό ίππων. Για τις ανάγκες διαχείρισης της υγείας των ζώων της εκτροφής η επιχείρηση συνεργάζεται με ιδιώτη κτηνίατρο ο οποίος παρακολουθεί την εκτροφή και διατηρεί ιστορικό αρχείο για κάθε ένα από τα ζώα της εκτροφής. Για την κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των ζώων χορηγούνται χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές. Για την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου ως μέθοδο γονιμοποίησης χρησιμοποιεί τη φυσική οχεία. Οι ομάδες "στόχος" επισκεπτών της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι οικογένειες και δημοτικά σχολεία. Συμπερασματικά, η επιχείρηση για να επιβιώσει θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να επενδύσει σε διαφημιστικά πακέτα με στόχο την προσέλκυση και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Horses--Breeding.
Άλογα--Εκτροφή.
Keywords: ζωοτεχνική διαχείριση;εκτροφή ίππων;zootechnical management;horse breeding
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7140
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13003
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Περίληψη 6 1. Ιστορικά στοιχεία ίππου 7 1.1. Καταγωγή-Εξέλιξη 7 1.2. Εξημέρωση 10 1.3.Χρησιμότητα ίππου 11 2. Οικοτουρισμός 12 3. Ορισμοί του οικοτουρισμού 15 Κατανομή οικοτουριστικών ιππικών ομίλων περιπάτου πέριξ λίμνης Κερκίνης 17 4. Είδη ίππων 18 5. Φυλές ίππων 19 5.1. Μικρόσωμος ίππος της Σκύρου («αλογάκι» της Σκύρου) 19 5.2. Μικρόσωμος ίππος της Πίνδου 20 5.3. Μικρόσωμος ίππος της Πηνείας 22 5.4. ΄Ιππος της Ηλείας ή Ανδραβίδας 23 5.5. Μικρόσωμος ίππος της Μεσσαράς (Κρητικός ίππος) 24 5.6. Ίππος Θεσσαλίας 26 5.7. Το ροδίτικο άλογο 26 6. Γενικές αρχές ιπποστασίων 28 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1. Ιστορικό εκτροφής 30 2. Φυλές που υπάρχουν στην εκτροφή 30 3. Είδη βαδίσματος και εκπαίδευση των ίππων της εκτροφής 30 4. Περιποίηση των ίππων της εκτροφής 31 5. Ιδιαιτερότητες της εκτροφής 31 6. Διαχείριση υγείας 31 7. Διατροφή 32 8. Ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου της εκτροφής 32 9. Ομάδες «στόχος» επισκεπτών 32 10. Διαδρομή που ακολουθείται στον περίπατο 32 11. Κόστος εκτροφής 33 12. Αναφορές 33 13. Προοπτικές εξέλιξης της εκτροφής 33 Παράρτημα Ι (φωτογραφίες) 34 Βιβλιογραφία 39
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13003
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.