Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών

Κυρτόπουλος, Σταύρος/ Πούρος, Σωτήριος/ Κυρτόπουλος, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση;Απόφοιτοι;Φοιτητές;πρώην Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών;Electronic archiving;Graduate students;former Higher School of Electronics;Undergraduate students
Issue Date: 2006
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Description: Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων για τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου των φοιτητών από την γραμματεία μέσω μηχανογραφικού συστήματος.
The aim of this project is the making of a Data Base, for the needs of the secretary of the Department of Electronics, that will facilitate to the latter the access to the data of the student registry through a data processing service.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1300
Appears in Collections:Τελικές εκθέσεις προγραμμάτων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kyrtopoulos1.pdf778.49 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1300
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.