Μυκοβακτηρίδιο της λέπρας και τα νεότερα δεδομένα (Bachelor thesis)

Τοπουνίδου, Ναταλία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Μυκοβακτηρίδιο της λέπρας
Mycobacterium leprae
Keywords: μυκοβακτήριο;mycobacterium;λέπρα;leprosy;1991-2014;καταπολέμηση;combat;μορφολογία;morphology;χαρακτηριστικά;characteristics
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2016 (α/α 8287)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12977
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12977
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.