Καταγραφή απόψεων βρεφονηπιοκόμων για προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής σε παιδικούς σταθμούς (Bachelor thesis)

Καμενίδου, Ελεονώρα


Τα παιδιά από μικρή ηλικία χρησιμοποιούν την ίδια την φύση μέσα στις ζωγραφιές τους, χωρίς να ξέρουν την επίδραση που έχουν σε αυτά. Το παιδί πρέπει να μάθει τη διαφορά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σε αυτό το δύσκολο έργο θα βοηθήσει η Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στις έννοιες Περιβαλλοντική αγωγή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και οι διαφορές τους. Ακόμα παρουσιάζονται οι ορισμοί της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από διάφορους συγγραφείς, ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία βοηθούν τα παιδιά, τα ενθαρρύνουν και τα κάνουν υπεύθυνα, πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς σε διάφορους εξωτερικούς χώρους και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ώστε να πετύχουν τους στόχους αυτών των προγραμμάτων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Περιβαλλοντική εκπαίδευση -- Προγράμματα δραστηριοτήτων
Environmental education -- Activity programs
Παιδικοί σταθμοί -- Ελλάδα -- Έρευνα
Nursery schools -- Greece -- Research
Keywords: περιβαλλοντική αγωγή;περιβαλλοντική εκπαίδευση;environmental education;διαφορές;differences;προγράμματα;programs;παιδιά;children;εκπαιδευτικοί;teachers
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2016 (α/α 8289)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12966
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καμενίδου.pdf332.06 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12966
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.