Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού (Bachelor thesis)

Κρητικού, Μαρία


Ο μαστός είναι ένας αδένας του δέρματος που εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες, με την ανάπτυξη του να συνεχίζεται στις γυναίκες κατά την εφηβική ηλικία, με την έναρξη της εμμήνου ρύσεως. Αποτελείται από λοβούς οι οποίοι εκβάλουν στην θηλή με τους γαλακτοφόρους πόρους. Η διεύρυνση των πόρων πριν από την θηλή σχηματίζει γαλακτοφόρους κόλπους, στους οποίους συγκεντρώνεται το γάλα κατά την διάρκεια της γαλουχίας. Οι παθολογικές αλλοιώσεις που μπορεί να υποστεί ο μαστός ποικίλουν. Μερικές από αυτές που εμφανίζονται συνήθως είναι κύστεις, μαστίτιδα, θήλωμα, ινοαδένωμα. Επιπλέον εμφανίζει βλάβες καλοήθεις και κακοήθεις. Οι πιο συνηθισμένες κακοήθεις αλλοιώσεις είναι το Πορογενές και Λοβιακό In Situ και διηθητικό καρκίνωμα. Στα κύτταρα τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών κυττάρων μπορούν να αναγνωριστούν υποδοχείς. Αυτοί είναι οι οιστρογονικοί, προγεστερονικοί υποδοχείς και ο HER2 υποδοχέας. Συμβάλουν στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων του μαστού. Υπάρχει όμως η μορφή του Τριπλά Αρνητικού καρκίνου του μαστού, στην οποία δεν αναγνωρίζονται οιστρογονικοί και προγεστερονικοί υποδοχείς, καθώς επίσης και ο HER2 υποδοχέας. Η ανοσοϊστοχημεία είναι μια τεχνική με την οποία αναγνωρίζονται αυτοί οι υποδοχείς και το αποτέλεσμά της εκτιμάται με Score.Στους οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς μετράται το ποσοστό των θετικών κυττάρων - βαθμολογείται από 0 έως 5-, καθώς και η χρωστική ένταση -βαθμολογείται από 0 έως 3-. Το συνολικό Score αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο μετρήσεων (0-8). Επίσης η ανοσοϊστοχημική χρώση ανιχνεύει τον αριθμό υποδοχέων HER2 ,με βαθμολογία από 0 έως 3+, και θετικό αποτέλεσμα το 3+. Από την στιγμή που αναγνωρίζονται ορμονικοί υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης, ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται με ορμονοθεραπεία, ειδικότερα με χορήγηση Ταμοξιφένης, αναστολέων Αρωματάσης, Μιφεπριστόνης και άλλων. Στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού HER2+ (3+)χορηγείται το φάρμακο Herceptin. Σε όσες γυναίκες απουσιάζουν και οι 3 υποδοχείς πραγματοποιούνται στοχευμένες θεραπείες με αναστολείς της πολυμεράσης της πολυαδενοφωσφορικής ριβόζης (PARP) οι οποίες καθιστούν αποτελεσματικότερη τη χημειοθεραπεία και βελτιώνουν τη πρόγνωση. 79 Οι μέθοδοι διάγνωσης του καρκίνου του μαστού είναι καθοριστικοί για την ανίχνευση αλλοιώσεων στο μαστό και στην συνέχεια για την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας. Αυτές είναι : Ψηλάφηση, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα Μαστών, Μαγνητική Μαστογραφία, Αναρρόφηση με Λεπτή Βελόνη, Βιοψία Μαστού με Κόπτουσα Βελόνη, Τοποθέτηση Άγκιστρου. Οι θεραπείες που εφαρμόζονται στον καρκίνο του μαστού, εκτός από τις ορμονοθεραπείες, είναι επίσης η μαστεκτομή, η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας/ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Μαστός -- Καρκίνος
Breast -- Cancer
Keywords: αρνητικός καρκίνος μαστού;negative breast cancer;παθολογικές αλλοιώσεις;pathological lesions;μαστεκτομή;mastectomy;χημειοθεραπεία;chemotherapy;ακτινοθεραπεία;radiotherapy
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2016 (α/α 8294)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12951
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12951
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.