Εκτίμηση ανθρώπινης συμπεριφοράς σε ένα έξυπνο σπίτι με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης (Bachelor thesis)

Γκουντάκος, Κωνσταντίνος


This thesis is studying machine learning methods in order to identify human activities performed in daily life. We studied the behavior Machines SVM Support vector with three different cores, a linear, a radial (RBF) and polynomial. For the training and validation of learning engineering algorithms used method cascading rolling fixed-size window. Although human performance in different ways from person to person, we were able to predict satisfactorily perform the same activities from different people
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικών Εφαρμογών / Μηχανικών Πληροφορικής - ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου
Subject classification: Machine learning
Μηχανική μάθηση
Home automation
Αυτοματισμός σπιτιού
Human activity recognition
Αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας
Keywords: Αναγνώριση Δραστηριοτήτων;Μηχανική Μάθηση;SVM;Κυλιόμενο Παράθυρο;Κατηγοριοποίηση;Precision;Activity Recognition;Machine Learning;Sliding Window;Classification
Description: Διπλωματική εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Μηχανικών Πληροφορικής -- ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, 2016 (α/α8164)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12929
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12929
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.