Βλαστοκύτταρα - καρκίνος - καρκινικά βλαστοκύτταρα (Bachelor thesis)

Χρισποφορίδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Βλαστοκύτταρα
Stem cells
Καρκινικά κύτταρα
Cancer cells
Keywords: βλαστοκύτταρα;stem cells;καρκίνος;cancer;καρκινικά βλαστικά κύτταρα;cancer stem cells
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2016 (α/α 8297)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12925
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12925
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.