Αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη στην εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία (Bachelor thesis)

Τζιρούδα, Μαρία


The characteristics of the anxiety disorders and depression were described. Expected mood changes during pregnancy and the characteristics of perinatal mental disorders were reported. Risk factors concerning the occurrence of perinatal mental disorders were analyzed. Statistical data about the prevalence of generalized anxiety disorder, panic disorder, obsessive compulsive disorder and post-traumatic stress disorder in the perinatal period was presented, followed by the presentation of the association and prevalence of depression in the perinatal period. Suggestions about the prevention and treatment of these disorders were made and information about the use of pharmacological treatment was provided.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/ Τμήμα Μαιευτικής
Subject classification: Κύηση -- Ψυχολογικές απόψεις
Pregnancy -- Psychological aspects
Τοκετός (Μαιευτική) -- Ψυχολογικές απόψεις
Labor (Obstetrics) -- Psychological aspects
Λοχεία -- Ψυχολογικές απόψεις
Puerperium -- Psychological aspects
Keywords: αγχώδεις διαταραχές;anxiety disorders;διάθεση;mood;έγκυος;pregnant;κατάθλιψη;depression;πρόληψη;prevention
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Μαιευτικής, 2016 (α/α 8298)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12924
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12924
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.