Οδηγός για τη σύνταξη βιβλιογραφίας και για βιβλιογραφικές παραπομπές

Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη/ Θεοδωρίδου, Χρυσάνθη/ Πλακωτάρη, Θεοδώρα/ Χατζηλία, Μαργαρίτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βιβλιογραφία;Μεθοδολογία;Βιβλιογραφικές παραπομπές;Bibliography;Methodology;Bibliographic citations
Issue Date: 2004
Publisher: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Citation: Οδηγός για τη σύνταξη βιβλιογραφίας και για βιβλιογραφικές παραπομπές / σύνταξη Χρυσάνθη Θεοδωρίδου, Θεοδώρα Μ. Πλακωτάρη, Μαργαρίτα Χατζηλία ; επιμέλεια Μερσίνη Μορελέλη- Κακούρη. σ. ; 20 εκ.
Series/Report no.: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Θεσσαλονίκης/ Ιχνηλατώντας τη γνώση
1
Description: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το II Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το πλήρες κείμενο του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν.
Contains bibliography. This work has been funded by the Operational Programme for Education and Initial Vocational Training II. The full-text of the document is not available at the time.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1292
ISBN: 960-287-055-9
Appears in Collections:Εγχειρίδια και Οδηγοί χρήσης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
citacion_instruction.pdf76.53 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1292
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.