Γενναία κορίτσια, ευαίσθητα αγόρια : μελέτη προβαλλόμενων στερεοτυπικών προτύπων σε ταινίες της Walt Disney (Bachelor thesis)

Δεληβασίλη, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Ταινίες κινουμένων σχεδίων
Animated films
Διακρίσεις λόγω φύλου στις κινηματογραφικές ταινίες
Sex discrimination in motion pictures
Keywords: εταιρεία Walt Disney;Walt Disney Company;διαφορές φύλων;gender differences;ισότητα φύλων;gender equality;στερεοτυπικά πρότυπα;stereotypical patterns;ταινίες κινουμένων σχεδίων;cartoon movies
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2016 (α/α 8331)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12818
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Ταινίες κινουμένων σχεδίων
Animated films
Διακρίσεις λόγω φύλου στις κινηματογραφικές ταινίες
Sex discrimination in motion pictures
Submission Date: 2020-12-26T03:34:27Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Publication date: 2016-12-06
Bibliographic citation: Δεληβασίλη, Μ. (2016). Γενναία κορίτσια, ευαίσθητα αγόρια: Μελέτη προβαλλόμενων στερεοτυπικών προτύπων σε ταινίες της Walt Disney (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Ψάλτη , Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: σ. 38
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12818
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.