Ο έμφυλος διαχωρισμός στη προσχολική ηλικία (Bachelor thesis)

Αντωνιάδου, Δήμητρα


Η εργασία αυτή απαρτίζεται από δυο μέρη : α) το θεωρητικό και β) το ερευνητικό . Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της εργασίας ,αναφέρεται στο φύλου των παιδιών και το ρόλο του, ο οποίος διαχωρίζεται σε κοινωνικό και βιολογικό. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναφέρονται οι σχετικές θεωρίες .Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου ,τις ταυτότητες φύλου στη Π.Η και η σχέση που έχει ο παιδαγωγός με τον ρόλο του φύλου καθώς και η διαφοροποίηση των φύλων μέσα από τα παραμύθια .Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τις διαφορές των φύλων σωματικές ,γνωστικές και κοινωνικό συναισθηματικές .Εστιάζει στην επιθετικότητα ,στο συναίσθημα και στη ρύθμιση του και την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών Π.Η .Το τέταρτο κεφάλαιο εξηγεί την γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη σύμφωνα με το φύλο .Και στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους γίνεται αναφορά στην διαμόρφωση της αυτοαντίληψης και την επίδραση που έχει στα δυο φύλα . Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας .Αρχικά, γίνεται μια μικρή εισαγωγή για την μεθοδολογία έρευνας της παρατήρησης ,έπειτα αναφέρονται οι στόχοι ,οι συμμετέχοντες και οι παρατηρήσεις .Συνεχίζει με τις παρατηρήσεις στο ελεύθερο παιχνίδι και τις οργανωμένες δραστηρίοτητες .Και τέλος ,παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και κάποιες προτάσεις .
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση
Sex discrimination in education
Εκπαίδευση, Προσχολική
Education, Preschool
Σεξουαλικός ρόλος στα παιδιά
Sex role in children
Keywords: έμφυλος διαχωρισμός;gender segregation;προσχολική ηλικία;preschool age;διαφορές των φύλων;gender differences;ρόλοι;roles;τρόποι συμπεριφοράς;behaviors
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφοκομίας, 2016 (α/α 8334)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12814
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12814
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.