Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας: απόψεις γονιών (Bachelor thesis)

Καραογλίδου, Χριστίνα/ Κωνσταντινίδου, Εκτωρία-Αγγελική


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαραογλίδου, Χριστίναel
dc.contributor.authorΚωνσταντινίδου, Εκτωρία-Αγγελικήel
dc.date.accessioned2020-12-23T01:00:51Z-
dc.date.available2020-12-23T01:00:51Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12791-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2016 (α/α 8340)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectπαιδαγωγοίel
dc.subjecteducatorsen
dc.subjectπροσχολική ηλικίαel
dc.subjectpreschool ageen
dc.subjectγονείςel
dc.subjectparentsen
dc.subjectσυνεργασίαel
dc.subjectcollaborationen
dc.subjectΕλλάδαel
dc.subjectGreeceen
dc.subjectΓερμανίαel
dc.subjectGermanyen
dc.titleΠαιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας: απόψεις γονιώνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΠαιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας -- Ελλάδαel
heal.classificationPreschool teachers -- Greeceen
heal.classificationΠαιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας -- Γερμανίαel
heal.classificationPreschool teachers -- Germanyen
heal.classificationΣχέσεις γονέα-παιδαγωγούel
heal.classificationParent-teacher relationshipsen
heal.dateAvailable2020-12-23T01:01:51Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγήςel
heal.publicationDate2016-12-07-
heal.bibliographicCitationΚαραογλίδου, Χ. & Κωνσταντινίδου, Ε. (2016). Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας: απόψεις γονιών (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάει τις απόψεις των γονέων σχετικά με τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας. Η αφορμή δόθηκε όταν εντοπίσαμε την έλλειψη πληροφοριών πάνω στο θέμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τις απόψεις των γονέων για τους παιδαγωγούς αλλά και την προσχολική αγωγή γενικότερα, καθώς και την ύπαρξη ή μη καλής συνεργασίας μεταξύ γονέων και παιδαγωγών. Επιπλέον, τα ευρήματα που θα προκύψουν από την μελέτη των παραπάνω ερωτημάτων, θα συγκριθούν ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, η δημιουργία μιας υγιούς σχέσης και η ανάπτυξη μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και παιδαγωγούς φέρει πλεονεκτήματα τόσο στους προαναφερόμενους, όσο και στο παιδί. Οι απόψεις που έχουν διαμορφώσει οι γονείς για τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα θετικές, ενώ τέλος, δεν εμφανίζονται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.el
heal.abstractThis thesis studies the views of parents regarding the preschool educators. The motive for conducting this research was the lack of information on this subject. More specifically, we will study the views of parents about preschool educators and preschool education in general, and whether there is good collaboration between parents and educators, or not. Moreover, the findings resulting from the study of these questions will be compared between Greece and Germany. According to the survey results, the creation of a healthy relationship and the development of a good collaboration between parents and educators bear advantages both for the former, and the child. The opinions the parents have shaped for preschool teachers are very positive, and finally, there were no significant differences between Greece and Germany.en
heal.advisorNameΨάλτη , Αναστάσιοςel
heal.committeeMemberNameΨάλτη, Αναστάσιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPagesσ. 73-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καραογλίδου & Κωνσταντινίδου.pdf372.97 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12791
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.