Τι σημαίνει ο όρος προσχολικής αγωγής και ποιες είναι οι απόψεις Ελλήνων γονέων για την προσχολική αγωγή και τους παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής (Bachelor thesis)

Δεληντσιώτη, Ιωάννα


This project refers to parents and educators of preschool two classes of people exist in society and both have a common goal not parenting. The main topic was given by my supervisor Professor lady Psalti Anastasia and admittedly I was surprised because I had no information on this subject. With my line I thought to seek information on the Internet and in books but only this is not enough. Parents are the primary source of information and for this reason were interviewed. So, according to what she found and what has been said of the parents is a primary concern of both as mentioned above, the proper development of children. They want to build character and to build and their relationships. Two words constantly used: truths and trust them enough for a sound relationship of parents and educators.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Εκπαίδευση, Προσχολική -- Ελλάδα
Education, Preschool -- Greece
Σχέσεις γονέα-παιδαγωγού
Parent-teacher relationships
Γονείς -- Στάσεις
Parents -- Attitudes
Keywords: προσχολική αγωγή;preschool education;απόψεις;views;γονείς;parents;παιδαγωγοί;educators;συνεντεύξεις;interviews
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2016 (α/α 8341)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12790
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12790
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.