Πειραματική διερεύνηση διατμητικής συμπεριφοράς πετρωμάτων (Bachelor thesis)

Ζαφειρίου, Χρήστος/ Κυριάκου, Κορνηλία


Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα της βραχομηχανικής και συγκεκριμένα στη συμπεριφορά των ασυνεχειών των υλικών, στις δοκιμές άμεσης διάτμησης, τριαξονικής θλίψης, μονοαξονικής θλίψης, σημειακής φόρτισης και αντιδιαμετρικής θλίψης ( Βραζιλιανή δοκιμή ). Στόχος αυτής της έρευνας είναι η εύρεση της συμπεριφοράς που παρουσιάζει το υλικό, το τσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου με μαρμαρόσκονη, όταν υπόκειται σε δοκιμές άμεσης διάτμησης τριαξονικής θλίψης, μονοαξονικής θλίψης, σημειακής φόρτισης και αντιδιαμετρικής θλίψης ( Βραζιλιανή δοκιμή ). Η εύρεση αυτή γίνεται προκειμένου να αποδειχθεί ότι ένα υγιές υλικό κάτω από συνθήκες πολύ υψηλών πιέσεων στη διαδικασία δοκιμών άμεσης διάτμησης, τριαξονικής θλίψης μονοαξονικής θλίψης, σημειακής φόρτισης και αντιδιαμετρικής θλίψης ( Βραζιλιανή δοκιμή ) παρουσιάζει την ίδια γωνία εσωτερικής τριβής και ίδια χαρακτηριστικά. Ωστόσο για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, θα πρέπει προηγουμένως να υλοποιηθούν και κάποια άλλα στάδια έρευνας, τα οποία και αποτελούν κάποιους από τους επιμέρους στόχους. Οι επιμέρους στόχοι αυτής της έρευνας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των παραπάνω υλικών, ξεχωριστά για κάθε δοκιμή, δηλαδή: 1) o εντοπισμός της πλευρικής τάσης σ3 τέτοιος ώστε το υλικό να υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση με σταθερό αξονικό φορτίο, και 2) η εύρεση της ορθής τάσης προκειμένου η διατμητική δύναμη να παραμένει σταθερή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Subject classification: Μηχανική πετρώματος
Rock mechanics
Keywords: διάτμηση;shear;πετρώματα;rocks;πειραματική διερεύνηση;experimental investigation;υλικά;materials;βραχομηχανική;rock engineering
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2016 (α/α 8347)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12755
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ζαφειρίου & Κυριάκου, εξώφ (1).pdf76.83 kBAdobe PDFView/Open
Ζαφειρίου & Κυριάκου.pdf17.29 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12755
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.