Μελέτη αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμού δήμου Πέτα (Bachelor thesis)

Γκουνέλας, Σωτήρης/ Γουλιδάκης, Νίκος/ Παπαγιάννης, Βασίλειος


Alternative title / Subtitle: Μελέτη: Αποχετευτικού Δικτύου Δήμου Πέτα Άρτας
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Subject classification: Λύματα -- Ελλάδα -- Άρτα
Sewage -- Greece -- Arta
Δίκτυο αποχέτευσης -- Ελλάδα -- Άρτα
Sewerage -- Greece -- Arta
Keywords: μελέτη;research;Πέτα Άρτας;Peta Arta;δίκτυα;networks;σχεδιασμός;design
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2016 (α/α 8356)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12725
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Λύματα -- Ελλάδα -- Άρτα
Sewage -- Greece -- Arta
Δίκτυο αποχέτευσης -- Ελλάδα -- Άρτα
Sewerage -- Greece -- Arta
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Publication date: 2016-12-14
Bibliographic citation: Γκουνέλας, Σ., Γουλιδάκης, Ν. & Παπαγιάννης, Β. (2016). Μελέτη αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμού δήμου Πέτα (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Σβωλόπουλος, Ιωάννης
Examining committee: Σβωλόπουλος, Ιωάννης
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: teithe
Number of pages: σ. 95
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12725
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.