Μελέτη νέων ενώσεων ως αναστολέων - ενεργοποιητών των ισοενζύμων της αλκαλικής φωσφατάσης με τη μέθοδο της in situ ανίχνευσης ενζυμικής δράσης σε πήκτη (Bachelor thesis)

Μαρκόπουλος, Γιάννης


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Alkaline phosphatases
Isoenzymes -- Inhibitors
Αλκαλική φωσφατάση
Ισοένζυμα -- Αναστολείς
Keywords: Αλκαλική φωσφατάση;Ισοένζυμα;Alkaline phosphatase;Isoenzymes
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12712
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12712
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.