Καταρροικός πυρετός στα αιγοπρόβατα (Bachelor thesis)

Κανέλλης, Πέτρος


Η πτυχιακή εργασία με τίτλο ‘’καταρροϊκός πυρετός στα αιγοπρόβατα’’ έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στα αιγοπρόβατα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρονται τα περιστατικά και η μελέτη του ιού στον Δήμο Χαλκηδόνας του Νομού Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Φραγκούλη και Γεώργιο Κουρνανά (κτηνοτρόφοι) για την βοήθεια που μου πρόσφεραν στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Sheep--Diseases
Πρόβατα--Ασθένειες
Goats--Diseases
Γίδια--Ασθένειες
Bluetongue disease
Νόσος της κυανής γλώσσας
Keywords: αιγοπρόβατα;καταρροικός πυρετός
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7075
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12629
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή
Subject classification: Sheep--Diseases
Πρόβατα--Ασθένειες
Goats--Diseases
Γίδια--Ασθένειες
Bluetongue disease
Νόσος της κυανής γλώσσας
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2015-10-08
Bibliographic citation: <<ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ>>, <<ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ>>, <<Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2015>>
Abstract: Η πτυχιακή εργασία με τίτλο ‘’καταρροϊκός πυρετός στα αιγοπρόβατα’’ έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στα αιγοπρόβατα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρονται τα περιστατικά και η μελέτη του ιού στον Δήμο Χαλκηδόνας του Νομού Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Φραγκούλη και Γεώργιο Κουρνανά (κτηνοτρόφοι) για την βοήθεια που μου πρόσφεραν στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας.
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................................................................... III ΠΡΟΛΟΓΟΣ................................................................................................................................. 0 1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................... 1 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ............................................................... 3 3. Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (BLUETONGUE VIRUS, BTV) ....... 6 3.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ .............................................................................................................. 6 3.1.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ BTV............................................... 8 3.1.2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ BTV....................................... 9 3.1.2.1 Πρωτεΐνες του εξωτερικού καψιδίου ........................................................... 9 3.1.2.2 Πρωτεΐνες του εσωτερικού καψιδίου (πυρήνα)......................................... 10 3.1.2.3 Μη δομικές πρωτεΐνες ................................................................................ 12 3.1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ BTV ........................................................................... 14 3.1.3.1 Είσοδος του ιού........................................................................................... 14 3.1.3.2 Έξοδος του ιού από το κύτταρο ................................................................. 15 3.1.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BTV......................................................................... 16 3.1.4.1 Φαινόμενο ανταλλακτικής ανακατάταξης.................................................. 16 3.1.5 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ............................................................................... 16 4. O ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ................................................................ 17 4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...................................................................................... 17 4.2 ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑ................................................................................................. 19 4.2.1 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ......................................... 19 4.2.1.1 Ξενιστής....................................................................................................... 19 4.2.1.2 Κλίμα – Περιβάλλον .................................................................................... 19 4.2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ............................................................................ 21 4.2.3 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ...................................................................................................... 22 4.2.4 ΤΡΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ................................................................................... 24 4.2.5 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ.................................................................................................... 25 4.2.5.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση των συμπτωμάτων................... 28 4.2.6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ................................................... 29 4.3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ............................................................................................................ 30 4.3.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ............................................................................................. 30 4.3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ .................................................................................. 30 4.4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ............................................................................................................ 32 4.5 ΠΡΟΛΗΨΗ............................................................................................................ 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ IV 4.5.1 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ................................................................... 32 4.5.2 ΕΝΖΩΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ .......................................................... 32 4.5.3 ΜΗ ΕΝΖΩΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ................................................................................ 34 4.6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ................................................. 35 5. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ......................................................................................................... 37 6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ................................................................................................. 41 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ......................................................................................................... 48 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................. 49 8.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................... 49 8.2 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................................................................................. 49
Advisor name: ΜΑΖΑΡΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ
Examining committee: ΜΑΖΑΡΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 53
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12629
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.