Διερεύνηση για την αξιοποίηση της θαλάσσιας κυματικής ενέργειας. Εφαρμογή στο Θερμαϊκό κόλπο μέσω κατασκευής παράκτιου τεχνικού έργου με κατακόρυφα μέτωπα (Bachelor thesis)

Δραγομανίδης, Γεώργιος


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ''Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων'' του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Στην εισαγωγή παρατίθενται οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο ενώ δίνεται έμφαση στα ποσοστά της κυματικής ισχύος στον ελλαδικό χώρο. Έπειτα, παρατίθενται οι συσκευές – διατάξεις για αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας ενώ γίνεται αναλυτική παρουσίαση των συσκευών – διατάξεων με βάση την τοποθεσία - χωροθέτηση τους. Ακολούθως, γίνεται μνεία στις υφιστάμενες ενεργειακές λιμενικές-παράκτιες κατασκευές που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα ενώ γίνεται παρουσίαση των ενεργειακών – παράκτιων κατασκευών που έχουν μελετηθεί σε θεωρητικό επίπεδο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας μέσω κατασκευής ενός παράκτιου τεχνικού έργου με κατακόρυφα μέτωπα σε δύο παράκτιες περιοχές των ανατολικών και δυτικών ακτών του Θερμαϊκού Κόλπου. Η περιοχή που επιλέχθηκε στο δυτικό κομμάτι των ακτών του Θερμαϊκού Κόλπου είναι η Νέα Αγαθούπολη - Μεθώνη που ανήκει στο Δήμο Πύδνας - Κολινδού στο Νομό Πιερίας. Η περιοχή που επιλέχθηκε στο ανατολικό κομμάτι των ακτών του Θερμαϊκού Κόλπου είναι η περιοχή του Ποσειδίου και υπάγεται στο Δήμο Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής. Έπειτα από τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των ανεμολογικών δεδομένων από τις δύο ανωτέρω περιοχές, γίνεται εφαρμογή της μεθόδου πρόγνωσης ανεμογενών κυματισμών και ακολουθεί εφαρμογή του μοντέλου παραγωγής ενέργειας από κύματα μέσω κατασκευής ενός ενεργειακού κυματοθραύστη ή παράκτιου τοίχου/ κρηπιδότοιχου. Τέλος, γίνεται παράθεση των ιδιαίτερα σημαντικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ερευνητικής αυτής εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Keywords: Κυματική ενέργεια, παράκτιο τεχνικό έργο με κατακόρυφα μέτωπα, Θερμαϊκός Κόλπος
Description: Πτυχιακή εργασία – ΣΤΕΦ – Τμήμα Αυτοματισμού, 2020 (α/α 12196)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12621
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12621
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.