Η φιλαρίωση του σκύλου στο νομό Σερρών (Bachelor thesis)

Θεοδώρου, Γιαννούλα


Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η απόκτηση μίας συνολικής εικόνας ως αναφορά την κατάσταση που επικρατεί στο νομό Σερρών σχετικά με τη διροφιλαρίωση και τα χαρακτηριστικά, την εξάπλωση, την πρόληψη, την ενημέρωση και την εξέλιξη της νόσου από έτος σε έτος στο πλαίσιο της τριετίας 2012, 2013, 2014. Απώτερος σκοπός η αξιοποίηση των στοιχείων που θα αποκομίσουμε από την έρευνα για την βελτίωση της κατάστασης και τον περιορισμό της νόσου.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Filariasis
Φιλαρίωση
Dogs--Diseases--Greece--Serres (Perfecture)
Σκύλοι--Ασθένειες--Ελλάδα--Σέρρες (Νομός)
Keywords: φιλαρίωση;σκύλος;Σέρρες;dog;filariasis;Serres
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7086
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12608
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................................... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..................................................................................... 8 1.Ταξινόμηση.................................................................................... 9 2. Γεωγραφική Κατανομή.................................................................. 9 3. Συνομοταξία:Nemathelminthes....................... ............................ 11 4. Ομοταξία:Nematoda..................................................................... 12 4.1 Μορφολογία....................................................................................................... 13 4.2 Πεπτικό Σύστημα................................................................................................. 14 4.3 Απεκκριτικό Σύστημα.......................................................................................... 16 4.4 Νευρικό Σύστημα............................................................................................... 16 4.5 Γεννητικό Σύστημα............................................................................................. 17 4.6 Βιολογικός Κύκλος.............................................................................................. 18 5. Υφομοταξία: Secernentea (Phasmidia).......................................... 22 6. Υπεροικογένεια: Filarioidea........................................................... 23 7. Οικογένεια: Filariidae.................................................................... 24 8. Παράσιτα Υπεροικογένειας Filarioidea.......................................... 24 9. Καρδιοαγγειακή ή Καρδιοπνευμονική Διροφιλαρίωση................. 32 9.1 Εισαγωγικά για τη νόσο...................................................................................... 32 9.2 Επιζωτιολογία-Επιδημιολογία....................................................................... 33 9.3 Διάγνωση.......................................................................................................... 34 9.4 Αλλοιώσεις και Συμπτώματα............................................................... 40 9.5 Ανταπόκριση του ξενιστή σε ζωντανά σκουλήκια της καρδιάς................. 41 9.6 Κλινική Εικόνα........................................................................................... 42 9.7 Παθογένεια..................................................................................................... 48 9.8 Θεραπεία-Φαρμακευτική αγωγή.................................................................... 52 9.9 Πρόληψη....................................................................................................... 57 9.10 Δημόσια Υγεία....................................................................................... 60 9.11 Υποδόρια Διροφιλαρίωση........................................................................... 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2......................................................................................62   1.’Ερευνα σχετικά με τη διροφιλαρίωση του σκύλου στο Νομό Σερρών…………………………………………………………………………………………………. 63 2. Συμπεράσματα…………………………………………………………………………………. 78 ΠΗΓΕΣ……………………………………………………………………………………………………………………… 79 1 . Ελληνική Βιβλιογραφία…………………………………………………………………… 79 2. Ξένη Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………… 80 3. Πηγές Διαδικτύου…………………………………………………………………………….. 80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ………………………………………………………………………………………………………….. 81 1. Ερωτηματολόγιο………………………………………………………………………………. 81 2. Φωτογραφίες………………………………………………………………………………….. 85 2.1 Εικόνες με καρδιές προσβεβλημένων σκύλων από D. Ιmmitis…………………………….. ..85 2.2 Εικόνες με μικροφιλάριες στο αίμα των μολυσμένων σκύλων…………………………...… 86
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12608
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.