Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός και πρωτεύουσα νεολαίας το 2014 (Bachelor thesis)

Λάκο, Μαριάνα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΛάκο, Μαριάναel
dc.date.accessioned2020-11-25T17:47:54Z-
dc.date.available2020-11-25T17:47:54Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12567-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιτηρήσεων, 2017 (α/α 8385)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectτουρισμόςel
dc.subjecttourismen
dc.subjectτουριστικός προορισμόςel
dc.subjecttourist destinationen
dc.subjectΘεσσαλονίκηel
dc.subjectThessalonikien
dc.subjectοικονομίαel
dc.subjecteconomyen
dc.titleΗ Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός και πρωτεύουσα νεολαίας το 2014el
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΤουρίστες -- Ελλάδα – Θεσσαλονίκηel
heal.classificationTourists -- Greece – Thessalonikien
heal.classificationΤουρισμός -- Ελλάδα – Θεσσαλονίκηel
heal.classificationTourism -- Greece – Thessalonikien
heal.dateAvailable2020-11-25T17:48:54Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιτηρήσεωνel
heal.publicationDate2017-01-19-
heal.bibliographicCitationΛάκο, Μ. (2017). Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός και πρωτεύουσα νεολαίας το 2014 (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει ένα ιδιαίτερο θέμα που αφορά το χώρο του τουρισμού. Πρόκειται για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως τουριστικός προορισμός και ως πρωτεύουσα νεολαίας για το έτος 2014. Το θέμα ανατέθηκε από τον καθηγητή κ. Κουρτέσα Γεώργιο και στοχεύει να παραθέσει πληροφορίες, τόσο γενικά από το χώρο του τουρισμού, όσο και πιο ειδικά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αναφορικά φυσικά με τον τουρισμό. Το θέμα είναι επίκαιρο γιατί αφορά στην κοινωνία και την οικονομία και επιδιώκεται να αντληθούν πληροφορίες που δεν είναι τόσο γνωστές. Με φόντο τον τουρισμό, δίνονται στην αρχή γενικές πληροφορίες για αυτόν προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί, η εξέλιξή του αλλά και η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα. Έπειτα, η προσοχή εστιάζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται μια πιο ευρεία και μεθοδική μελέτη. Η Θεσσαλονίκη, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης διότι είναι μια μεγάλη, σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα πόλη που δίνει την ευκαιρία να μελετηθεί ο τουρισμός με παραδείγματα και αποδείξεις. Από την αρχή της εργασίας μέχρι το τέλος, υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των πληροφοριών, ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.el
heal.abstractThis paper examines a particular issue concerning the field of tourism. This issue is the city of Thessaloniki as a tourist destination and as a youth capital for the year 2014. The issue was assigned by the Prof.. Kourtesa Georgio and aims to host information, both generally in the tourism industry, and more specifically from the city of Thessaloniki, referring of course tourism. The issue is timely because it relates to the society and the economy and seeks to obtain information that is not so well known. With a background in tourism, some general information are given in order to understand the way it works, its evolution and the image that has nowadays. Then, attention is given in the city of Thessaloniki, which gets a more comprehensive and methodical study. Thessaloniki was chosen as a case study because it is a big, important and very interesting city that gives the opportunity to study tourism with examples and evidence.  From the beginning of the work until the end, there is a certain flow, analysis and presentation of all the information, in order to answer all the questions and carry out useful conclusions.en
heal.advisorNameΚουρτέσας, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΚουρτέσας, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκηση Επιτηρήσεωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPagesσ. 75-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Λάκο.pdf529.55 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12567
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.