Οι εντυπώσεις των Ρώσων τουριστών για το ελληνικό τουριστικό προϊόν (Bachelor thesis)

Αλμανίδου, Μαρία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑλμανίδου, Μαρίαel
dc.date.accessioned2020-11-21T16:04:44Z-
dc.date.available2020-11-21T16:04:44Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12537-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας, 2017 (α/α 8398)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΕλλάδαel
dc.subjectGreeceen
dc.subjectοικονομικές κρίσειςel
dc.subjectfinancial crisesen
dc.subjectτουριστικό προϊόνel
dc.subjecttourist producten
dc.subjectΡώσοι τουρίστεςel
dc.subjectRussian touristsen
dc.titleΟι εντυπώσεις των Ρώσων τουριστών για το ελληνικό τουριστικό προϊόνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΤουρισμός -- Ελλάδα -- Μάρκετινγκ el
heal.classificationTourism -- Greece -- Marketingen
heal.classificationΤουρίστες -- Ελλάδαel
heal.classificationTourists -- Greeceen
heal.classificationΕπισκέπτες, Ξένοι -- Ελλάδαel
heal.classificationVisitors, Foreign -- Greeceen
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίαςel
heal.publicationDate2017-02-03-
heal.bibliographicCitationΑλμανίδου, Μ. (2017). Οι εντυπώσεις των Ρώσων τουριστών για το ελληνικό τουριστικό προϊόν (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς οι οικονομικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών την έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη της σημαντικότητας μιας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Μια οικονομική δραστηριότητα που θεωρείται ένας από τους ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ελληνικός τουρισμός. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί ένα αρκετά επίκαιρο θέμα, του οποίου η σωστή αξιοποίηση μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το θέμα αυτό αναφέρεται στον ρώσικο τουρισμό και τις εντυπώσεις των Ρώσων τουριστών για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η Ρωσία αποτελεί την 9η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Η διαρκής οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας με παράλληλη την αύξηση του εξερχόμενου από αυτή τουρισμού μπορεί να φέρει ικανοποιητικά οφέλη στην ελληνική οικονομία αρκεί να υπερνικηθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας καθώς και τη δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών. Ένα από τα εμπόδια, που αδρανοποιούν την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι η σημερινή εικόνα της Ελλάδας, καθώς τα τελευταία χρόνια το όνομα της χώρας στο εξωτερικό συνδέεται με οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα και συχνά ανυποληψία. Η διερεύνηση και η μελέτη της αντίληψης και των εντυπώσεων των τουριστών για το υπάρχον τουριστικό προϊόν μπορούν να βοηθήσουν στον επαναπροσδιορισμό και την ισχυροποίηση του εμπορικού σήματος της Ελλάδας.el
heal.abstractIn recent years, Greece has entered a turning point in modern history, as the economic policies of recent decades have led to the verge of bankruptcy. This work focuses on highlighting the importance of an economic activity in Greece, which is an essential tool for exiting the economic crisis. An economic activity which is considered one of the few sectors of the national economy that is competitive globally. This activity is Greek tourism. Specifically, a rather topical issue will be analyzed, which if wisely used can significantly alter the course of Greek tourism. This issue relates to the Russian tourism and impressions of Russian tourists on the Greek tourism product. Russia is the 9th largest economy in the world. Sustained economic growth in Russia together with the growth of outbound tourism can bring satisfactory benefits to the Greek economy, as long as any obstacles preventing the development of tourism in Greece and the possibility of attracting tourists will be removed. One of the obstacles that inactivate the growth of tourism, is the current image of Greece, as in recent years the country's name abroad linked to economic, political and social problems and often is being discredited. The investigation and study of perception and impressions of tourists to the existing tourism product can help to redefine and strengthen the brand of Greece.en
heal.advisorNameΚουρτέσας, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΚουρτέσας, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPagesσ. 86-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12537
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.