Λεισμανίαση (Bachelor thesis)

Γιαννιτσάρα, Ιωάννα


Η Λεϊσμανίαση αποτελεί μια ομάδα λοιμωδών νοσημάτων που οφείλεται σε ενδοκυττάρια πρωτόζωα του γένους Leishmania και αφορά το δέρμα, τους βλεννογόνους και τα σπλάχνα, ενώ χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων ανάλογα με το είδος του παρασίτου και την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή.Η λεϊσμανίαση έχει εκλεγεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ως μία από τις σημαντικότερες και ανεξέλεγκτες ασθένειες και ως εκ τούτου, η πρόληψή της βασίζεται κυρίως σε τρεις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων τον έλεγχο του φορέα, τον έλεγχο των δεξαμενών-υποδόχων ζώων (reservoir) καθώς και την έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων (BrycesonandHay, 1998; KlausandFrankenburg, 2003; Grevelinketal., 1996; Gradoni, 2015).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Παρασιτικές ασθένειες
Parasitic diseases
Dogs--Diseases.
Σκύλοι - Ασθένειες.
Leishmaniasis
Λεϊσμανίαση
Keywords: λεϊσμανίαση;σκύλος;θεραπεία;μορφές λεϊσμανίασης;leishmaniasis;dog;treatment;forms of leishmaniasis
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7091
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12528
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας Περιεχομένων…………………………………………………………..... Περίληψη………………………………………………………………………….. Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………... 1.1 Αιτιοπαθογένεση…………………………………………………………….... 1.2 Επιδημιολογία……………………………………………………………….... 1.2. 1. Επιδημιολογία λεϊσμανίασης παγκοσμίως………………………………… 1.2.2. Επιδημιολογία Σπλαχνικής Λεϊσμανίασης…………………………………. 1.2.3. Επιδημιολογία Δερματικής Λεϊσμανίασης…………………………………. 1.2.4. Επιδημιολογία Βλεννογόνοδερματικής Λεϊσμανίασης…………………….. 1.2.5. Επιδημιολογία Λεϊσμανίασης σε Ευρώπη και Μεσόγειο………………….. 1.2.6. Επιδημιολογία Λεϊσμανίασης του σκύλου…………………………………. 1.3. Ανοσολογική απόκριση………………………………………………………. Κεφάλαιο 2. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ……………………… 2.1. Δερματική Λεϊσμανίαση……………………………………………………… 2.1.1. Εντοπισμένη Δερματική Λεϊσμανίαση…………………………………….. 2.1.2. Διάχυτη Δερματική Λεϊσμανίαση………………………………………….. 2.1.3. Βλεννογόνοδερματική Λεϊσμανίαση……………………………………….. 2.1.4. Ιστοπαθολογική εικόνα Δερματικής Λεϊσμανίασης……………………...... 2.2. Σπλαχνική Λεϊσμανίαση……………………………………………………… 2.2.1. Ιστοπαθολογική εικόνα Σπλαχνικής Λεϊσμανίασης……………………...... 2.3. Δερματική Λεϊσμανίαση μετά Kala-azar…………………………………...... 2.3.1. Iστοπαθολογική εικόνα PKADL…………………………………………… 2.4. Συλλοίμωξη ΗΙV/ Λεϊσμάνια………………………………………………… ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ…... 3.1. Δερματικές Βλάβες………………………………………………………….... 3.2. Διόγκωση Λεμφαδένων……………………………………………………..... 3.3. Σπληνομεγαλία……………………………………………………………….. 3.4. Ηπατομεγαλία……………………………………………………………….... 3.5. Νεφρική δυσλειτουργία……………………………………………………..... 3.6. Σκελετικές ανωμαλίες………………………………………………………… 3.7. Οφθαλμικές βλάβες…………………………………………………………... 3.8. Διαταραχές της αιμόστασης………………………………………………….. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ…………………………. 4.1. Πρόληψη……………………………………………………………………... 4.1.1. Έλεγχος δεξαμενών……………………………………………………….... 4.1.2. Το εμβόλιο CaniLeish………………………………………………………. 4.1.3. Γρήγορο διαγνωστικό τεστ (Speed Leish KTM)…………………………….. 4.1.4. Έλεγχος του φορέα………………………………………………………… 4.1.5. Μέθοδοι για τον έλεγχο του φορέα………………………………………… 4.2. Διάγνωση…………………………………………………………………….. 4.2.1. Διαγνωστική πολιτική……………………………………………………… 4.3. Θεραπεία……………………………………………………………………... 4.4. Θεραπεία της Λεϊσμανίασης του σκύλου…………………………………..... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ………………………………………………... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12528
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.