Η λύσσα στα ζώα (Bachelor thesis)

Μητρούδης, Νικόλαος


Η λέξη λύσσα προέρχεται από το ρήμα λύω το οποίο έχει τη σημασία του «αφήνω ελεύθερο» προσδίδοντας στη λέξη τη σημασία της ορμής και της μανίας πέρα από τον έλεγχο του λογικού. Στην αρχαιότητα αναφέρεται ως η θεότητα της παραφροσύνης, της παράφορης ορμητικότητας και της προσωρινής διατάραξης της λογικής καθώς θεωρούνταν η αιτία της Ηράκλειας νόσου (επιληψία). Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ήρα στέλνει τη θεότητα λύσσα στον Ηρακλή για να τον τρελάνει με αποτέλεσμα εκείνος να σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει τη λύσσα σαν μία λυκόμορφη θεότητα που μεταμόρφωνε το σκύλο σε λύκο. Η νόσος αρχίζει µε ανησυχία, κεφαλαλγία, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, δυσφορία και πόνο ή ερεθισμό στο σημείο του τραύματος. Ακολουθεί περίοδος διέγερσης η οποία χαρακτηρίζεται από υπερβολική ευαισθησία στο φως και στους ήχους, διαστολή της κόρης του οφθαλμού και αυξημένη σιαλόρροια. Καθώς προχωράει η νόσος, παρατηρούνται σπασμοί στους μύες της κατάποσης. Λόγω των σπασμών, τα υγρά τα οποία χορηγούνται στον ασθενή εξέρχονται βίαια από το στόμα. Η αντίδραση αυτή παρατηρείται στους περισσότερους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σπασμούς του λάρυγγα και φάρυγγα, ακόμα και µε τη θέα υγρών, γι’ αυτό η λύσσα ονομάστηκε αρχικά ως «υδροφοβία». Η λύσσα οφείλεται σε νευροτρόπους ιούς του γένους Lyssavirus της οικογένειας Rhabdoviridae και μεταδίδεται σε όλα σχεδόν τα θερμόαιμα ζώα και στον άνθρωπο. Πρόκειται για μια ζωοανθρωπονόσο με πολύ σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου είναι το υψηλότερο από όλες τις λοιμώδεις νόσους διότι, μετά την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων, η νόσος είναι 100% θανατηφόρος. Ο ιός συνήθως μεταδίδεται μέσω του σιέλου στους βλεννογόνους ή σε σημεία με τραύματα, αλλά και από το δάγκωμα του μολυσμένου ζώου. Όλα τα ζώα μπορεί να μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά η συχνότερη πηγή μόλυνσης είναι ο σκύλος. Η λύσσα αποτελεί κίνδυνο για πολλές χώρες καθώς ετησίως εκδηλώνονται περισσότερα από 27.000 κρούσματα στον κόσμο. Μετά από την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα εντατικοποιήθηκαν οι εμβολιασμοί των ζώων, γεγονός που συντελεί στην προσπάθεια μείωσης των κρουσμάτων και της εξάλειψης της ασθένειας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Rabies in animals
Rabies in animals—Diagnosis
Rabies in animals—Vaccination
Λύσσα στα ζώα
Λύσσα στα ζώα--Διάγνωση
Λύσσα στα ζώα--Εμβολιασμός
Keywords: λύσσα;ζώα;διάγνωση;εμβολιασμός;rabies;animals;diagnosis;vaccination
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7097
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12521
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………… 5 Εισαγωγή …………………………………………………………………………….. 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ιστορική αναδρομή ………………………………………………………………... 7 2. Επιδημιολογία ………………………………………………………………….... 10 3. Παθογένεια …………………………………………………………………….… 11 3.1. Περίοδος επώασης και διάρκεια της νόσου ………………………….... 12 3.2. Κλινική εικόνα της νόσου ……………………………………………... 12 3.3. Ανθεκτικότητα του ιού ……………………………………………...…. 16 3.4. Εισαγωγή του ιού στους οργανισμούς ……………………………...…. 17 3.5. Μετάδοση από το κεντρικό νευρικό σύστημα ………………………… 18 3.6. Μετάδοση στο κεντρικό νευρικό σύστημα ……………………………. 18 4. Αντιμετώπιση της λύσσας και βασικοί τρόποι ελέγχου …………………………. 19 4.1. Πρόληψη στον άνθρωπο ………………………………………………. 19 4.2. Πρόληψη στα ζώα ………………………………………………...…… 20 5. Πρόληψη και Δημόσια Υγεία ………………………………………………….… 24 5.1. Μέτρα προφύλαξης πριν από πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας …….. 24 5.2. Μέτρα προφύλαξης μετά από πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας …... 25 5.3. Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κίνδυνου ………………………………. 25 5.4. Προληπτικά μέτρα των ομάδων υψηλού κινδύνου ……………….…… 26 5.5. Μέτρα προφύλαξης των ομάδων υψηλού κινδύνου μετά από πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας ……………………………………………….… 27 5.6. Κατηγορίες έκθεση στον ιό της λύσσας ……………………………….. 27 5.7. Αλγόριθμος διαχείρισης περιστατικού με πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας …………………………………………………………………...…. 28 6. Εξέταση για τη διαπίστωση του ιού …………………………………………...… 33 6.1. Εξέταση του σάλιου ………………………………………………...…. 33 6.2. Ορολογική εξέταση ……………………………………………………. 33 6.3. Τεκμηρίωση ανοσοποίησης της λύσσας με τίτλο αντισωμάτων ………. 34 6.4. Υποβολή δειγμάτων …………………………………………………… 35 6.5. Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώσεις ………………………. 36 6.6. Δοκιμή άμεσου ανοσοφθορισμού (fa) και ανοσοϊστοχημική εξέταση του νευρικού ιστού …...…………………………………………………………. 36 6.7. Γενετική ανίχνευση του ιού και γενετική ακολουθία ……………….…. 37 6.8. Ενδοκυτταρικές αλλοιώσεις ……………………………………..…….. 38 6.9. Ενοφθαλμισμός ποντικών για την απομόνωση του ιού …………….…. 38 6.10. Χαρακτηρισμός μονολκωνικών αντισωμάτων ……………………….. 38 6.11. Ανίχνευση του ιού στο δέρμα ……………………………...………… 39 7. Εμβόλια κατά της λύσσας ………………………………………….……………. 40 7.1. Παρεντερική χορήγηση εμβολίων …………………………………..…. 40 7.2. Τροποποιημένα ζωντανά εμβόλια χορηγούμενα από το στόμα ……..… 40 7.3. Αδρανοποιημένα εμβόλια κυτταρικής καλλιέργειας που χορηγούνται παρεντερικά ………………………………………………………..……….. 41 7.4. Ανασυνδυασμένα εμβόλια που χορηγούνται παρεντερικά και από το στόμα ………………………………………………………………….……. 41 7.5. Εμβολιασμός άγριων ζώων από το στόμα …………………………….. 42 7.6. Ανοσοσφαιρίνες ……………………………………………………….. 43 7.7. Εμβολιασμός στους ανθρώπους ……………………………………….. 43 7.8. Το εμβόλιο Pasteur …………………………………...………………... 44 7.9. Τρόπος χορήγησης …………………………………………………….. 47 7.10. Ανεπιθύμητες ενέργειες ………………………………………………. 47 7.11. Αποτελεσματικότητα του εμβολίου …………………………….……. 47 8. Δημόσια υγεία …………………………………………………………………... 48 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1. Η λύσσα στην Ευρώπη …………………………………………………………... 49 1.1. Η λύσσα στη Ελλάδα ………………………………………………….. 50 1.2. Η επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα ……………….…………… 50 2. Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης στα άγρια ζώα και κατοικίδια θηλαστικά ………………………………………………………………. 54 2.1. Επιτήρηση …………………………………………………………..…. 54 2.2. Επιτήρηση σε ζώα δείκτες της νόσου- παθητική επιτήρηση ………..… 55 2.3. Επιτήρηση λύσσας βασιζόμενη σε εξέταση ζώων που θανατώνονται- αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εμβολιασμών ……………..…………… 55 2.4. Στρατηγική εμβολιασμού …………………………………………...…. 56 2.5. Επιλογή του κατάλληλου χρόνου για τον per os εμβολιασμό της άγριας πανίδας …………………………………………………………………...… 60 2.6. Εμβόλια για τον per os εμβολιασμό της άγριας πανίδας ……………… 61 2.7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού δια του στόματος των κόκκινων αλεπούδων …………………………………..…… 63 2.8. Ενημέρωση του κοινού για τους εμβολιασμού της άγριας πανίδας ….... 64 2.9. Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς για την καταπολέμηση της λύσσας …………………………………………………………...………………….. 65 3. Συμπεράσματα …………………………………………………………………… 66 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………...………………. 67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ …...…………………………………………….. 68
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12521
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.