Ανάπτυξη παιγνιδιών με WebGL (Bachelor thesis)

Πιλαφάς, Ιωάννης


Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα γίνει παρουσίαση βήμα προς βήμα των βασικών στοιχείων για την κατασκευή ενός παιχνιδιού τριών διαστάσεων χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη THREE.js. Εκτός από αυτό δεν θα παραληφθούν στην παρουσίαση κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας διάφορες λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την κατανόηση του κώδικα και της λογικής του παιχνιδιού. Έτσι αρχικά θα δημιουργήσουμε την βασική σελίδα HTML, όπου θα περιέχει τα elements που είναι αναγκαία για το παιχνίδι μας. Παρακάτω θα υπάρξει μια γρήγορη παρουσίαση των γραφικών γενικά αλλά και των γραφικών που προσφέρονται μέσω των βιβλιοθηκών WebGL. Το παιχνίδι σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα αναπτυχθεί κάποια βιβλιοθήκη WebGL και αυτή είναι η THREE.js . Τα πλεονεκτήματα και η λειτουργικότητα των γραφικών της THREE.js είναι μεγάλα σε πλήθος και είναι ο λόγος όπου επίλεξα αυτή τη βιβλιοθήκη. Επόμενο βήμα είναι η λεπτομερής περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την κατασκευή του παιχνιδιού, αρχικά σε δυο διαστάσεις και τελικά σε τρεις διαστάσεις, έτσι ώστε το παιχνίδι να γίνει πιο ρεαλιστικό. Τελικά, όπως και είναι λογικό δόθηκε έμφαση στα βασικά συστατικά που απαιτούνται με τη χρήση της THREE.js, έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα γραφικά αλλά και να δημιουργηθεί η αίσθηση του animation. Τα βασικότερα συστατικά για την δημιουργία μιας σκηνής σε μια βασική σελίδα HTML είναι η camera, ο φωτισμός, η δημιουργία των σκιών και τελικά η δημιουργία του Animation. Εκτός από αυτό, παρουσιάστηκαν οι κανόνες του παιχνιδιού μας και πως αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν με τον πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο. Συμπερασματικά, από την αρχή ως το τέλος αυτής της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί από το « μηδέν » εώς το τελικό στάδιο το παιχνίδι τριων διαστάσεων που έχω επιλέξει και αυτό ονομάζεται PingPong.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Παιχνίδια υπολογιστή—Προγραμματισμός
Computer games--Programming
Γραφικά υπολογιστή
Computer graphics
WebGL (Γλώσσα προγραμματισμού)
WebGL (Computer program language)
Keywords: Γραφικά;Δημιουργία;Μετατροπή γραφικών
Description: Πτυχιακή εργασία –Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12499
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12499
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.