Προβολέας LED 100W (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Νικόλαος


The subject of the current thesis is the study and construction of a 100W LED spotlight. During its reading we will see the generic characteristics of LED their working principles the pros and cons of LED versus other forms of lighting and the problems we have to overcome on high power projects. We will also mention our original design approach which was to avoid the use of a transformer and instead to use X rated Capacitors to achieve the desired Voltage drop from the supply line. Afterwards we will analyze individual parts of the circuit which consists of: Transformer, full bridge rectifier-smoothing, stabilization circuit and an op amp current source for loads with one end on the supply.
Alternative title / Subtitle: 100W LED spotlight
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Subject classification: LED φωτισμός
LED lighting
Keywords: Ιστορία;Λαμπτήρες;Είδη;Τεχνολογία;Σύγκριση;Σχεδιασμός
Description: Πτυχιακή εργασία –Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12487
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12487
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.