Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπολυμερών 2,5-φουρονοδικαρβοξυλικού οξέος, τερεφθαλικού οξέος και 1,2-αιθυλενογλυκόλης (Master thesis)

Κωνσταντοπούλου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Ζωικής παραγωγής
Subject classification: Συμπολυμερή
Copolymers
Συμπολυμερή—Σύνθεση
Copolymers--Composition
Keywords: Φουρανοδικαρβοξυλικό οξύ;Τερεφθαλικό οξύ;Αιθυλενογλυκόλη
Description: Μεταπτυχιακή εργασία –Σχολή Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Ζωικής παραγωγής
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12449
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12449
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.