Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, για την εισαγωγή ενός Low Cost Brand Αντλιών Θερμότητας(α) και την χάραξη ενός νέου δικτύου Λιανικής Πώλησης(β) από την Εταιρία Toshiba-Καρακάσης Μον.ΕΠΕ (Bachelor thesis)

Πανούχος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας –Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Αντλίες θερμότητας—Ελλάδα—Μάρκετινγκ
Heat pumps--Greece--Marketing
Branding (Marketing)--Greece
Keywords: Μάρκετινγκ;Ανταγωνιστικό κοινό;Καταναλωτική συμπεριφορά;Low Cost Brand
Description: Πτυχιακή εργασία –Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας –Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12417
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panouxos.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12417
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.