Μελέτη της επίδραση της ποιότητας του αραιωτικού σπέρματος κάπρου στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα χοιρομητέρων (Bachelor thesis)

Νικολαΐδου, Αθηνά


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΝικολαΐδου, Αθηνάel
dc.date.accessioned2020-10-25T22:18:48Z-
dc.date.available2020-10-25T22:18:48Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12344-
dc.descriptionΠτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--9605el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectεκτροφή χοίρουel
dc.subjectαναπαραγωγή χοίρουel
dc.subjectκάπροςel
dc.subjectpig breedingen
dc.subjectpig breedingen
dc.subjectboaren
dc.titleΜελέτη της επίδραση της ποιότητας του αραιωτικού σπέρματος κάπρου στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα χοιρομητέρωνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή Εργασίαel
heal.classificationΧοίροι--Αναπαραγωγήel
heal.classificationSwine--Reproductionen
heal.identifier.secondary9605-
heal.dateAvailable2020-10-25T22:19:48Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγήςel
heal.publicationDate2018-04-26-
heal.bibliographicCitation<<Νικολαΐδου Αθηνά>>, <<Μελέτη της επίδρασης της ποιότητας του αραιωτικού σπέρματος κάπρου στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα χοιρομητέρων>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής >>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2018>>el
heal.advisorNameΚουσενίδης, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΚουσενίδης, Κωνσταντίνοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages68-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
πτυχιακη ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Νο2.pdfΠτυχιακή εργασία1.29 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12344
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.