Μελέτη της επίδραση της ποιότητας του αραιωτικού σπέρματος κάπρου στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα χοιρομητέρων (Bachelor thesis)

Νικολαΐδου, Αθηνά


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Χοίροι--Αναπαραγωγή
Swine--Reproduction
Keywords: εκτροφή χοίρου;αναπαραγωγή χοίρου;κάπρος;pig breeding;pig breeding;boar
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--9605
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12344
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
πτυχιακη ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Νο2.pdfΠτυχιακή εργασία1.29 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12344
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.