Νεφρική βιοψία στη διάγνωση σπειραματοπαθειών (Bachelor thesis)

Αποστολίδου, Αγαθή/ Βοτζάκη, Μαρία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑποστολίδου, Αγαθήel
dc.contributor.authorΒοτζάκη, Μαρίαel
dc.date.accessioned2020-10-24T18:25:15Z-
dc.date.available2020-10-24T18:25:15Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12327-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2017--9109el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectνεφράel
dc.subjectβιοψίαel
dc.subjectσπειραματοπάθειεςel
dc.subjectkidneysen
dc.subjectbiopsyen
dc.titleΝεφρική βιοψία στη διάγνωση σπειραματοπαθειώνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακήel
heal.classificationKidneys--Diseasesen
heal.classificationΝεφρά--Ασθένειεςel
heal.classificationΝεφρά--Βιοψίαel
heal.classificationKidneys--Biopsyen
heal.identifier.secondary9109-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίωνel
heal.publicationDate2017-11-01-
heal.bibliographicCitation<<Αποστολίδου Αγαθή, Βοτζάκη Μαρία>>, <<ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΩΝ>>, <<Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2017>>el
heal.abstractΣκοπός της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι η ανάδειξη της συνεργασίας Κλινικού γιατρού, Παθολογοανατόμου και Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου στη διάγνωση των Σπειραματικών παθήσεων του νεφρού. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται η τεχνική της βιοψίας του νεφρού και ο χειρισμός των ιστικών δειγμάτων με την εφαρμογή των απαιτούμενων τεχνικών. Αρχικά γίνεται αναφορά στην Ανατομία και Ιστολογία του νεφρού. Πρόκειται για γνώσεις απαραίτητες που προαπαιτούνται για την κατανόηση των Σπειραματικών αλλοιώσεων. Σημαντική επίσης είναι και η γνώση της Παθοφυσιολογίας των Σπειραματικών νοσημάτων που ερμηνεύει την Αιτιολογία, τον ρόλο των Ανοσοσφαιρινών-Ανοσοσυμπλεγμάτων, του Συμπληρώματος, καθώς και τις μορφολογικές Σπειραματικές αλλοιώσεις. Πέρα από την εκτίμηση της Κλινικής συμπτωματολογίας από τον Ειδικό Νεφρολόγο και τη λήψη Νεφρικής βιοψίας, απαιτείται συνεργασία με εξειδικευμένο Τεχνολόγο για την περαιτέρω εργαστηριακή διαχείριση του βιοψικού υλικού. Ειδικότερα στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο, από τον Τεχνολόγο πραγματώνεται η διαδικασία της μονιμοποίησης του νεφρικού δείγματος, της λήψης ιστικών τομών παραφίνης για τη διενέργεια χρώσης ρουτίνας (Η/Ε) και ειδικών ιστοχημικών και ανοσοιστοχημικών χρώσεων. Επιπλέον, σε τομές κρυοστάτη διενεργείται η διαδικασία του ανοσοφθορισμού.Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, Κλινικός γιατρός σε συνεργασία με τον υπεύθυνο για τη μικροσκοπική διάγνωση, Παθολογοανατόμο, θα αξιολογήσουν τα ευρήματα και θα καθοριστεί η θεραπεία και η πρόγνωση των ασθενών. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται κλινικές περιπτώσεις Σπειραματο-παθειών και συμπεριλαμβάνονται το ιστορικό, η κλινική συμπτωματολογία των ασθενών καθώς και ευρήματα από τον πλήρη εργαστηριακό μικροσκοπικό και υπερμικροσκοπικό έλεγχο. Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν αρχειακό υλικό του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Ειδικότερα της Νεφρολογικής Κλινικής - Κλινικός Υπεύθυνος κ.Παναγιώτης Πατεινάκης - του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου – Διευθυντής κ.Ιωάννης Ευστρατίου, Παθολογοανατόμος και Υπεύθυνος Εργαστηρίου – κ.Στυλιανός Κατσαρός, Τεχνολόγος.el
heal.tableOfContentsΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ........................................................................................................ 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................................ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΕΦΡΟΣ Στοιχεία Ανατομικής .................................................................................... 7 Νεφρώνας .................................................................................................... 9 Σωληναριακά τμήματα του Νεφρώνα ....................................................... 10 Λειτουργία-Αιμάτωση ............................................................................... 12 Παρασπειραματική Συσκευή ..................................................................... 15 Λεμφαγγεία ................................................................................................ 15 Νεφρικό Σπείραμα ..................................................................................... 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ταξινόμηση με βάση την Αιτιολογία ........................................................ 21 Μηχανισμοί Σπειραματικής Βλάβης .......................................................... 21 Νεφροτοξικό αντίσωμα .............................................................................. 22 Ο ρόλος των Ανοσοσφαιρινών – Ανοσοσυμπλεγμάτων............................ 22 Κύτταρα Αγγειώδους Σπειράματος ............................................................ 25 Ο Ρόλος του Συμπληρώματος .................................................................... 26 Ενεργοποίηση του Συμπληρώματος ........................................................... 26 Λειτουργίες Συμπληρώματος ..................................................................... 30 Ανεπάρκειες Συμπληρώματος .................................................................... 30 Μορφολογικές Σπειραματικές Αλλοιώσεις ................................................ 31 Κλινικές Εκδηλώσεις Σπειραματοπαθειών ................................................ 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ Εισαγωγικά Στοιχεία .................................................................................. 34 Σκοπός ........................................................................................................ 35 Ενδείξεις ..................................................................................................... 35 Αντενδείξεις ............................................................................................... 36 Επιπλοκές ................................................................................................... 37 Προετοιμασία του Ασθενούς για τη διενέργεια Νεφρικής Βιοψίας .......... 37 Τεχνική ....................................................................................................... 38 Οδηγίες στον Ασθενή ................................................................................. 41 ΚΕΦΑΛΙΑΟ 4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Μονιμοποίηση ............................................................................................ 42 Μονιμοποιητικό Bouin .............................................................................. 42 Προϋποθέσεις Επιτυχούς Μονιμοποίησης ................................................. 43 Φορμόλη ..................................................................................................... 43 Γλουταραλδεΰδη ........................................................................................ 44 Εγκλεισμός σε παραφίνη............................................................................ 44 Λήψη Τομών Κρυοστάτη ........................................................................... 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α.Ιστοχημεία .......................................................................................................... 47 1) Χρώση Ρουτίνας-Αιματοξυλίνη/Εωσίνη (Haematoxylin/Eosin) ............... 47 2 2) Χρώση Periodic Acid Schiff (PAS) ........................................................... 50 3) Χρώση Silver Methenamine του Jones ...................................................... 54 4) Τρίχρωμη Masson ...................................................................................... 57 5) Ερυθρό του Congo .................................................................................... 60 Β. Ανοσοϊστοχημεία .............................................................................................. 63 Ανοσοϊστοχημεία στη Διερεύνηση των Σπειραματικών Νόσων ............... 63 Γ. Ανοσοφθορισμός ............................................................................................... 69 Τεχνική Άμεσου Ανοσοφθορισμού σε βιοψίες νεφρού ............................. 70 Δ. Ο Ρόλος του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου στη Νεφρική Βιοψία ................... 72 Τεχνική ....................................................................................................... 74 Χρώση Λεπτών Τομών για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ........................... 75 Τύποι Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων ........................................................ 77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 1η Κλινική Περίπτωση ............................................................................... 81 2η Κλινική Περίπτωση ............................................................................... 83 3η Κλινική Περίπτωση ............................................................................... 86 4η Κλινική Περίπτωση ............................................................................... 88 5η Κλινική Περίπτωση ............................................................................... 90 6η Κλινική Περίπτωση ............................................................................... 92 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................... 96el
heal.advisorNameΜακρή , Στυλιανήel
heal.committeeMemberNameΜακρή, Στυλιανήel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages97-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12327
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.