Η επίδραση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην άνοια (Bachelor thesis)

Κορέτση, Βασιλική/ Γκίρμπα, Αθηνά-Μαρία


Οι πιο συχνές παρατηρούμενες και με αυξημένο επιπολασμό καταστάσεις στην 3η ηλικία είναι η άνοια και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η άνοια είναι η ανικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί τον νου του, αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και συνηθισμένο στην εποχή μας που επιβαρύνει τόσο τους ίδιους όσο και το κοντινό τους περιβάλλον. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Η πρώτη εμπειρική γνώση ότι η μνήμη μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας μπορεί να χρονολογηθεί από παρατηρήσεις των Αιγυπτίων το 2000 π.Χ., ενώ λεπτομερείς περιγραφές περιστατικών άνοιας έχουμε ακόμα από τον 9ο αιώνα π.Χ. Η λέξη άνοια αναφέρεται από τον Celsus. Ο όρος άνοια γίνεται περισσότερο σαφής γύρω στο 600 μ.Χ.Περίπου το 1530 παρατηρείται η σημασία της κληρονομικότητας στην άνοια. Στις αρχές του 20ου αιώνα γίνεται μια πιο επιστημονική προσέγγιση του πεδίου με πιο ουσιαστική περιγραφή. Επίσης τίθενται οι βάσεις της διάγνωσης των κλινικών συνδρομών που απασχολούν σήμερα την νευρολογία στο τομέα της άνοιας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μεγάλο φάσμα καρδιακών δυσλειτουργιών που προσβάλλουν εκτός από το όργανο της καρδίας και τα αιμοφόρα αγγεία. Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα ξεκινά από μικρή ηλικία, λόγω παχυσαρκίας και αργότερα στους εφήβους λόγω καπνού. Περισσότερα κρούσματα όμως συναντούμε σε μεγαλύτερες ηλικίες από διάφορες καρδιακές ασθένειες, όπως στεφανιαία νόσο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες που θα περιγράφουν στο κείμενο που ακολουθεί. Τα ποσοστά των καρδιακών νοσημάτων ανεβαίνουν ακαριαία με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χάνουν τη ζωή τους περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι, σε περίπου 8 χρόνια εκτιμάται ότι ο αριθμός θα κορυφωθεί σε 25 εκατομμύρια ανα τον κόσμο ετησίως. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα χτυπούν κυρίως ανεπτυγμένες χώρες λόγο του σύγχρονου τρόπου ζωής που έχουν υιοθετήσει. Η καθιστική ζωή και το αυξημένο άγχος σε αυτές τις χώρες ανεβάζουν κατά πολύ τα επίπεδα σε αντίθεση με τα εθνικά σχέδια πρόληψης που δεν υπάρχουν για την καταπολέμηση της ασθένειας και την λύση η εστω την επιθυμητή μείωση του προβλήματος . Είναι ευρέως γνωστό ότι ο εγκέφαλος και η καρδιά έχουν αλληλένδετη σχέση, έτσι όπως ο εγκέφαλος επηρεάζει την καρδία μέσα από μηχανισμούς, άγχος η πίεση με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν καρδιαγγειακές διαταραχές, έτσι και η καρδιά επηρεάζει κομμάτια του εγκεφάλου μέσω διαφόρων ασθενειών και παρουσιάζονται εγκεφαλικά προβλήματα και κάποιοι τύποι άνοιας. Η άνοια και η καρδιαγγειακή νόσος αποτελούν καταστάσεις με αυξημένο επίπτωση στην 3η ηλικία. Δεδομένα από την βιβλιογραφία δίνουν ενδείξεις για εμπλοκή της καρδιαγγειακής νόσου και των παραγόντων κινδύνου της στην άνοια. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διευκρινιστούν οι έννοιες της άνοιας και των καρδιαγγειακών νοσημάτων και να κατανοηθεί η σύνδεση αυτών των δυο ασθενειών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Καρδιαγγειακό σύστημα--Ασθένειες
Cardiovascular system--Diseases
Γεροντική άνοια.
Dementia
Keywords: καρδιαγγειακά νοσήματα;άνοια;cardiovascular diseases;dementia
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής,2017--9110
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12326
Table of contents: Πρόλογος………………………………………………………………………5 Εισαγωγή………………………………………………………………………6 1. Άνοια 1.1 Ορισμός…………………………………………………………..8 1.2 Ιστορική αναδρομή άνοιας………………………………………9 1.3 Επιδημιολογία…………………………………………………...10 1.4 Αίτια……………………………………………………………….11 1.5 Παράγοντες κίνδυνου…………………………………………...11 1.6 Συμπτώματα……………………………………………………..13 1.7 Διάγνωση…………………………………………………………15 1.8 Ταξινόμηση των ανοιών………………………………………...17 1.9 Πρόληψη………………………………………………………….22 1.10 Ιδρυματική και κλινική περίθαλψη……………………………...23 1.11 Φροντιστές………………………………………………………..25 1.12 Θεραπεία………………………………………………………....26 1.12.1 Φαρμακευτική………………………………………26 1.12.2 μην φαρμακευτική………………………………….27 2. Καρδιαγγειακά νοσήματα 2.1 Παθοφυσιολογία καρδιάς……………………………………….36 2.1.1. Αιμοφόρα αγγεία…………………………………………..37 2.1.2. Διαγνωστικές εξετάσεις…………………………………..37 2.2 Γήρανση καρδιαγγειακού συστήματος………………………....38 2.2.1. Χαρακτηριστικά ηλικιωμένων………………………….....39 2.3 Παράγοντες κινδύνου…………………………………………….41 2.3.1. Νεότεροι παράγοντες κινδύνου …………………………..42 2.4 Υπέρταση………………………………………………………….43 2.5 Στεφανιαία Καρδιοπάθεια………………………………………..45 2.5.1. Στηθάγχη……………………………………………………46 2.5.2. ΟΕΜ…………………………………………………………47 2.6 Κολπική μαρμαρυγή……………………………………………...48 2.7 Σακχαρώδης διαβήτης…………………………………………….49 2.8 Πνευμονική εμβολή……………………………………………….51 2.8.1. Ιστορική αναδρομή………………………………………...52 2.8.2. Συχνότητα- Θνησιμότητα …………………………………52 2.8.3. Θεραπεία……………………………………………………55 2.9 Δυσλιπιδαιμία………………………………………………………55 2.9.1. Θεραπεία……………………………………………………58 2.9.2. Τριγλυκερίδια……………………………………………….59 2.9.3. HDL χοληστερίνη…………………………………………...59 3. Η επίδραση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην άνοια 3.1 Γενικές έρευνες συσχέτισης……………………………………...61 3.2 Υπέρταση σχετιζόμενη με την άνοια…………………………….66 3.3 Κολπική μαρμαρυγή σχετιζόμενη με την άνοια…………….......68 3.4 Διαβήτης σχετιζόμενος με την άνοια…………………………….69 3.5 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σχετιζόμενο με την άνοια……73 Συμπεράσματα………………………………………………………………….77 Περίληψη…………………………………………………………………………79 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………..81
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12326
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.