Διατροφή μοσχαριών φυλής Holstein (Bachelor thesis)

Τζελέπης, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής/Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Μοσχάρια--Διατροφή
Calves--Nutrition
Keywords: αγελάδες;διατροφή;cows;diet
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2017--9135
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12291
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή
Subject classification: Μοσχάρια--Διατροφή
Calves--Nutrition
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής/Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2017-11-06
Bibliographic citation: <<ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ>>, <<ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΦΥΛΗΣ HOLSTEIN>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής/Τμήμα Ζωικής Παραγωγής>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2017>>
Advisor name: ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Examining committee: ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής/Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 18
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12291
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.