Οργάνωση μιας μικρής επιχείρησης Spa (Master thesis)

Νικολουδάκη, Δέσποινα


ABSTRACT This master thesis considers the business organizing of a small spa, after studying the beauty and wellness value in the human life and the current global trends in the spa. The first chapter of this thesis attempts a thorough bibliographic review of the historical retrospective of beauty and wellness. The human efforts to beautify, mainly by using natural cosmetics are described. At the same time, the use of seawater or thermal water, as well as massage, constitute the means of health and well-being. Then a reference is made to modern lifestyle and the evolution of the profession of aesthetics with the use of new technology equipment and new generation cosmetics. In addition, the global trend for well-being and long-term health conservation is mentioned. Hydrotherapy and thermalism are leading to the creation of organized wellness and rejuvenation centers. In the second chapter there is an approach to the origin and meaning of the term spa. The types of spa that exist today follow and also a description of the basic areas of a spa. Finally in the same chapter the most popular services that are applied in spas globally nowadays. In the third chapter there is an extensive reference to the global evolution of the spa, the international industry of wellness tourism and spa business in numbers, according to international organizations (ISPA). In addition, the data on the Greek reality and particularly on west Crete is mentioned. In the fourth chapter is explored the meaning of entrepreneurship and some economic terms which are necessary to understand a business plan. In the fifth chapter is presented a complete business plan for the creation of a new spa business in western Crete. In the appendix are included charts with full equipment, the spa menu, present photos from the area and plans for the future spa.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Subject classification: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις--Διοίκηση και οργάνωση
Small business- -Management
Ευεξία
Well-being
Καλλωπισμός
Beauty culture
Keywords: ομορφιά;ευεξία;κέντρο αναζωογόνησης;τουρισμός ευεξίας;επιχειρηματικότητα;επιχειρηματικό σχέδιο;beauty;wellness;spa;wellness tourism;entrepreneurship;business plan
Description: Μεταπτυχιακή Εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας--Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας,2018--9636
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12283
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ…………………………………………………………………………….i ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ……………………………………………………………………….. ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………....iii ΠΕΡΙΛΗΨΗ ………………………………………………………………………..…iv ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΤΗΝΑΓΓΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ (ABSTRACT)……………………………....v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ……………………………………………………………………..vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ/ΣΧΗΜΑΤΩΝ /ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ /ΧΑΡΤΩΝ……………………………………….….x ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΣΥΜΒΟΛΩΝ……………………….…….xii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΥΕΞΙΑ …………………………………………..….1 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ………………………………………….………..1 1.1.1 Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία για την αισθητική και την ευεξία…….......1 1.1.2 Προϊστορική περίοδος…………………………………………………….1 1.1.3 Μινωική Κρήτη…………………………………………………………1 1.1.4 Αρχαία Αίγυπτος…………………………………………….……….……2 1.1.5 Αρχαία Κίνα – Λαοί ανατολής………………………………………….…3 1.1.6 Ελληνική μυθολογία – Ομηρικά Έπη……………………………………..4 1.1.7 Αρχαίοι Έλληνες – Κλασσική εποχή……………………………………...5 1.1.8 Ελληνιστική εποχή……………………………………………………..…7 1.1.9 Ρωμαϊκή εποχή – Γαληνός………………………………………………...8 1.1.10 Βυζάντιο-Άραβες……………………………………………………..…..9 1.1.11 Ο Μεσαίωνας…………………………………………………………....10 1.1.12 Αναγέννηση……………………………………………………………..10 1.1.13 18ος - 19ος αιώνας…………………………………………………….…11 1.1.14 20ος αιώνας ………………………………………………………….….12 1.2 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ …………………………………14 1.2.1 Νέας γενιάς μηχανήματα και καλλυντικά στην υπηρεσία της ομορφιάς……14 1.2.2 Η εξέλιξη των ιαματικών λουτρών και της υδροθεραπείας – ευεξία……….15 1.2.3 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η μετεξέλιξη του επαγγέλματος της αισθητικής – Συνάντηση ομορφιάς και ευεξίας στο χώρο του spa………...18 1.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………….....….22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (SPA)……………..…….23 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………23 2.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ SPA…………………………………………….....…23 2.3 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ – SPA…………………………………….......…23 2.4 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ SPA………………………………………………………….…..…24 2.5ΤΥΠΟΙ SPA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ISPA…………………………………………25 2.6ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ SPA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ISPA………………….…….27 2.7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΟΣ SPA- ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ…………………..….29 2.7ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA………………………………..32 2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………………………………………………........….35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ SPA ΣΗΜΕΡΑ……………………………………....…36 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………….………..…….36 3.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ………………………………………………36 3.2.1 Διεθνείς οργανισμοί για τα spa………………………………….……..…36 3.2.2 Τουρισμός Ευεξίας και Διεθνής Βιομηχανία Spa σε αριθμούς ……....…36 3.3ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ SPA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ……….……….44 3.4ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ………………………………………..……………45 3.4.1 Τουρισμός στην Ελλάδα………………………………………….…..…..46 3.4.2 Σύγχρονα δεδομένα για τον τουρισμό στην Κρήτη (νομός Χανίων)….…49 3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………….........51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ………………….………..…52 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………..52 4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ……………………………….52 4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ…………………………....…53 4.3.1 Χρησιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου………………………….…...53 4.3.2 Κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου …………………………..…....54 4.3.3 Ανάλυση SWOT……………………………………………………......…56 4.3.4 Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του M. Porter……………………...……...57 4.3.5 Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών………………………………………..…58 4.3.6 Τρόποι αποτύπωσης οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων….59 4.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ –MANAGEMENT……………………………………………….…...60 4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………….………………………………...………...…61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ……………………………...62 ¬5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………63 5.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ………………….................65 5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ……………………………………………………….66 5.4 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ………………………………………….…67 5.5 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ …………………………………………….…67 5.6 ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ………………………………………………..……68 5.7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ …………………………………………………………...69 5.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ……………………………………….………69 5.9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ……………………………….…….…70 5.9.1 Τουρισμός στην Ελλάδα……………………………………………....…70 5.10 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ………………………….…………73 5.10.1 Ανάλυση Περιβάλλοντος ………………………………….……….…..73 5.10.2 Ευκαιρίες και Απειλές - Ανάλυση SWOT………………………..….….75 5.10.3 Προοπτικές του Κλάδου - Μοντέλο πέντε δυνάμεων του Porter…….....76 5.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ………...…..77 5.11.1 Τουριστική Έρευνα Χανίων…………………………………….………77 5.11.2 Προοπτικές Ανάπτυξης Αγοράς των Χανίων…………………….…….78 5.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………………………………795.13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ……………………………….......…79 5.13.1 Στρατηγικός Στόχος …………………………………………………...79 5.13.2 Στρατηγική Ανταγωνισμού…………………………………………….79 5.14 MARKETING………………………………………………………………...….80 5.14.1 Στόχοι του marketing……………………………………………......…80 5.14.2 Πλάνο Marketing και Επικοινωνίας……………………………........…81 5.14.3 Η Σημασία και ο Ρόλος του Internet ………………………….…….…82 5.14.4 Υλοποίηση………………………………………………………..……82 5.14.5 Πολιτική Τιμολόγησης ……………………………………………....…82 5.15 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ …………………………………………………….. 82 5.15.1 Τοποθεσία …………………………………………………………....…82 5.15.2 Περιγραφή του χώρου …………………………………………….83 5.16 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ……………………...……………84 5.16.1 Κόστος Υλοποίησης της Επένδυσης ………………………………...…84 5.16.2 Χρηματοδότηση Επένδυσης …………………………………….…...…84 5.16.3 Προϋπολογισμός Πωλήσεων ………………………………………...…86 5.16.4 Προϋπολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως …………...…87 5.16.5 Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί …………………………………...……88 5.17 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ……………………………………………….……...89 5.18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …………………………………………………………...…89 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………..…...90 14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ………………………………………………………..….…98 14.1 SPAMENU………………………………………………………………98 14.2 ΠΙΝΑΚΕΣ………………………………………………………………101 14.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ……………………………………………………..…113 14.4 ΣΧΕΔΙΑ – ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ……………………………..…116 14.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΕΚ……………..119
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12283
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.