Το Κουκλοθέατρο ως μέσο για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαφορετικότητας και διακρίσεων ανάμεσα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Bachelor thesis)

Ταουκτσή, Αγγελική/ Χρηστίδου, Αφροδίτη


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Subject classification: Κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση
Puppet theater in education
Keywords: κουκλοθέατρο;λούτρινες φιγούρες;σκηνικά;παιδιά;puppet show;plush figures;sets;children
Description: Πτυχιακή Εργασία- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας,2018-9683
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12211
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή Εργασία
Subject classification: Κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση
Puppet theater in education
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publication date: 2018-05-10
Bibliographic citation: <<Ταουκτσή Αγγελική>>, <<ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ>>, <<Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας>>, <<Α.Τ.Ε.Ι.Θ.>>, <<2018>>
<<Χρηστίδου Αφροδίτη>>, <<ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. >>, <<Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας>>, <<Α.Τ.Ε.Ι.Θ.>>, <<2018>>
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.6 Α’ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1.1) Ορισμός κουκλοθέατρου σελ.7 1.2) Πορεία του κουκλοθέατρου στην Ελλάδα σελ.7-8 1.3)Τα είδη του κουκλοθέατρου σελ.8-9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΥΚΛΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΧΤΗΣ 2.1) Κούκλες σελ.9-11 2.1.2) Γαντόκουκλες σελ.11-12 2.2) Τεχνικά Μέσα σελ.12-15 2.3) Κουκλοπαίχτης σελ.15-16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 3.1) Παιδαγωγική αξία του κουκλοθέατρου σελ.16-17 3.2) Το κουκλοθέατρο ως ψυχαγωγικό μέσο σελ.17 3.3) Το κουκλοθέατρο στον παιδικό σταθμό σελ.17-18 Β’ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 1.1) Διαφορετικότητα σελ.18-19 1.2) Διακρίσεις σελ.19-20 1.3) Σεβασμός προς την διαφορετικότητα σελ.20-21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 2.1) Διαφορετικότητα στο σχολείο σελ.21-22 Γ’ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 1.1) Σκοπός σελ.23-24 1.2) Υποθέσεις σελ.24 1.3) Δείγμα και διάρκεια σελ.24 1.4) Εφαρμογή Project σελ.24-27 1.4.1) Ανάπτυξη Project(ανάλυση επιλογής έργου κουκλοθέατρου σελ.27-29 1.4.2) Σενάριο πτυχιακής εργασίας σελ.29-31 1.4.3) Σκηνικά- Υλικά σελ.31-32 1.4.4) Κούκλες σελ.32-33 1.5) Αξιολόγηση- Παρατηρήσεις- Συμπεράσματα σελ.33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ 1 σελ.34-41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ 2 σελ.41 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ σελ.43 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ σελ.44 ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΕΣ σελ.45-46
Advisor name: Ζωγράφου, Μαρία
Examining committee: Ζωγράφου, Μαρία
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 45
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12211
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.