Προσέλκυση των κουνουπιών που ενδιαφέρουν την δημόσια υγεία (culex pipians, aedes albopictus, anopheles sacharovi), με την μέθοδο ανθρώπων δολώματα στη Θεσσαλονίκη (Master thesis)

Λουκά, Ξανθούλα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Subject classification: Κουνούπια
Mosquitoes
Κουνούπια ως φορείς ασθένειας
Mosquitoes as carriers of disease
Δημόσια υγεία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Public health--Greece--Thessaloniki
Keywords: κουνούπια;Δημόσια υγεία;όχληση;πληθυσμός;ανθρωπόφιλα;mosquitoes;Public health;nuisance;population;anthropophiles
Description: Μεταπτυχιακή Εργασία -Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής,9796-2018
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12198
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΜΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΥΚΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία3.84 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12198
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.